Sử dụng photoshop cs5 part 66

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
11
download

Sử dụng photoshop cs5 part 66

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Preferences được thiết lập mà bạn chỉ định cho các tính năng ứng dụng, chẳng hạn như đơn vị mặc định cho loại hoặc các nhà cai trị. Hầu hết các thay đổi ưu đãi có hiệu lực ngay lập tức (nhưng sẽ được lưu vào file Preferences khi bạn thoát khỏi / quit Photoshop); một số ít các ưu đãi không thay đổi có hiệu lực cho đến khi bạn khởi chạy lại Photoshop hay Bridge (ngoại lệ đó được ghi chú). ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng photoshop cs5 part 66

Đồng bộ tài khoản