Sử dụng XARA phần 2

Chia sẻ: dailyphu

Nhấp OK nếu chọn, nhấp Cancel nếu bỏ sự lựa chọn. Ở đây chữ Hướng Dẫn Sử Dụng Xara 3D được nhập từ cửa sổ xem trước với font chữ chọn là VNI Souvir. Font Size =10 Font Size =30 Font Size =100 Thay đổi tham số Font Size Thay đổi tham số Font Size = 72 Thay đổi tham số Font Size = 32 Thay đổi tham số Aspect Ratio Thay đổi tham số Aspec Ratio = 80 Thay đổi tham số Aspec Ratio = 190 Thay đổi tham số Line Spacing Thay đổi tham số Line Spacing = 60 Thay đổi tham số Line Spacing =130 Thay đổi tham...

Nội dung Text: Sử dụng XARA phần 2

 

  1. SỬ DỤNG XARA 3D Nhấp OK nếu chọn, nhấp Cancel nếu bỏ sự lựa chọn. Ở đây chữ Hướng Dẫn Sử Dụng Xara 3D được nhập từ cửa sổ xem trước với font chữ chọn là VNI Souvir.
  2. Font Size =10 Font Size =30 Font Size =100 Thay đổi tham số Font Size Thay đổi tham số Font Size = 72 Thay đổi tham số Font Size = 32 Thay đổi tham số Aspect Ratio
  3. Thay đổi tham số Aspec Ratio = 80 Thay đổi tham số Aspec Ratio = 190 Thay đổi tham số Line Spacing Thay đổi tham số Line Spacing = 60 Thay đổi tham số Line Spacing =130 Thay đổi tham số Tracking Thay đổi tham số Tracking = -100
  4. Thay đổi tham số Tracking = 450  
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản