Sự hình thành quả và hạt

Chia sẻ: heoxinhkute5

Sau khi thụ tinh xong thì phôi phát triển thành hạt và bầu lớn lên thành quả. Ða số thực vật, nếu hoa không được thụ phấn, thụ tinh thì sau đó sẽ rụng toàn hoa. Còn những hoa được thụ phấn, thụ tinh thì cánh hoa, nhị hoa và cả vòi nhụy khô và rụng đi chỉ còn bầu nhụy phát triển. Một số loại hoa khác thì các bộ phận của hoa tồn tại và phát triển đồng thời cùng với bầu thành quả. ...

Nội dung Text: Sự hình thành quả và hạt

Sự hình thành quả
và hạt


Sau khi thụ tinh xong thì phôi
phát triển thành hạt và bầu lớn
lên thành quả. Ða số thực vật,
nếu hoa không được thụ phấn,
thụ tinh thì sau đó sẽ rụng toàn
hoa. Còn những hoa được thụ
phấn, thụ tinh thì cánh hoa, nhị
hoa và cả vòi nhụy khô và rụng
đi chỉ còn bầu nhụy phát triển.
Một số loại hoa khác thì các bộ
phận của hoa tồn tại và phát triển
đồng thời cùng với bầu thành
quả.
Ở một số quả thịt, bầu có thể sinh
trưởng trước khi hoa thụ tinh do
kết quả tác dụng của ống phấn
khi chui vào vòi nhụy. Tuy nhiên
nếu hoa không được thụ tinh thì
bầu ngừng sinh trưởng và rụng.
Sự sinh trưởng của bầu thành quả
và sự lớn lên của qủa là kết quả
sự phân chia tế bào và sự giãn
của tế bào. Ngoài ra, trong một
vài trường hợp, sự sinh trưởng
của quả còn do sự tăng trưởng
của các khoảng gian bào, đặc
biệt là các giai đoạn sau của
quá trình sinh trưởng. Nhìn
chung trong những giai đoạn
đầu của sự hình thành quả, sự
phân bào chiếm ưu thế, nhưng
các giai đoạn sau thì sự giãn của
tế bào lại chiếm ưu thế.
Qúa trình sinh trưởng của quả có
thể chia làm ba giai đoạn:
- Giai đoạn đầu là giai đoạn
phân chia tế bào trong đó
bầu sinh trưởng nhanh;
- Giai đoạn hai đặc trưng bằng
sự sinh trưởng nhanh của phôi
và nội nhũ;
- Giai đoạn ba là sự sinh trưởng
nhanh của quả và tiếp theo là sự
chín.
Quá trình sinh trưởng của quả
được điều chỉnh bằng hormone
nội sinh. Sự sinh trưởng của bầu
sẽ mạnh nếu hạt phấn rơi trên
núm nhụy càng nhiều vì hạt
phấn là nguồn cung cấp
auxin. Tuy nhiên, auxin của hạt
phấn không đủ để kích thích sự
hình thành và lớn lên của bầu
quả. Quá trình này được điều
chỉnh bằng phức hệ hormone sản
sinh từ phôi và sau đó là hạt.
Trong phức hệ hormone đó có
auxin, gibberellin và xytokinin.
Các chất này hình thành trong
phôi và được khuyếch tán vào
trong bầu quả, kích thích sự phân
chia và sự giãn của tế bào. Vì
vậy số lượng và sự phát triển của
hạt có liên quan chặt chẽ với hình
dạng và kích thước cuối cùng của
qủa.
* Cơ sở của việc tạo quả không
hạt.
Nếu loại trừ sớm hạt khỏi quả
thì sinh trưởng của quả bị
ngừng, nhưng nếu dùng auxin
ngoại sinh thì quả vẫn lớn
bình thường. Chính vì lý do đó
mà chỉ có hoa được thụ phấn, thụ
tinh phát triển thành phôi và hạt
thì bầu mới phát triển thành quả.
Nếu thay thế nguồn
phytohormone của phôi bằng
chất kích thích sinh trưởng
ngoại sinh thì cũng làm cho bầu
quả phát triển và tạo quả không
hạt.
Ðó chính là cơ sở của việc
sử dụng các chất auxin,
gibberellin ngoại sinh để tạo quả
không hạt cho nhiều loại cây
trồng khác nhau như cà chua, bầu
bí, cam, chanh, nho, lê, táo...
Thảo Nguyên
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản