SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIAO TIẾP CỦA TRẺ MẦM NON (phần 3) Sự hình thành

Chia sẻ: hongnhung_9

Sự hình thành “hệ thống cái tôi” tạo điều kiện nảy sinh sự tự đánh giá và hướng tới đáp ứng những yêu cầu của người lớn. Tồn tại sự khủng hoảng chứng minh khả năng hình thành các mối quan hệ mới của đứa trẻ và người lớn và các hình thức giao tiếp khác. Không chỉ có người lớn ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ ở độ tuổi hài nhi. Ở độ tuổi này đứa trẻ đã hướng tới giao tiếp với bạn cùng tuổi. Kinh nghiệm giao tiếp với người lớn tạo tiền...

Nội dung Text: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIAO TIẾP CỦA TRẺ MẦM NON (phần 3) Sự hình thành

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIAO TIẾP

CỦA TRẺ MẦM NON (phần 3)

Sự hình thành “hệ thống cái tôi” tạo điều kiện nảy sinh sự tự đánh giá và

hướng tới đáp ứng những yêu cầu của người lớn.

Tồn tại sự khủng hoảng chứng minh khả năng hình thành các mối quan

hệ mới của đứa trẻ và người lớn và các hình thức giao tiếp khác.

Không chỉ có người lớn ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ ở

độ tuổi hài nhi. Ở độ tuổi này đứa trẻ đã hướng tới giao tiếp với bạn

cùng tuổi. Kinh nghiệm giao tiếp với người lớn tạo tiền đề cho giao tiếp

với bạn cùng tuổi được thực hiện trong các mối quan hệ giữa trẻ với

nhau.
Trong các công trình nghiên cứu của mình A.Z. Ruxkai nhấn mạnh là

giao tiếp của đứa trẻ với người lớn và với bạn cùng tuổi là sự biến dạng

của chính một dạng giao tiếp nào đó. Mặc dù hoạt động giao tiếp với bạn

cùng tuổi xuất hiện ở độ tuổi ấu nhi ( vào cuối năm thứ hai bắt đầu năm

thứ ba của cuộc sống) với dạng giao tiếp xúc cảm thực hành. Mục đích

chính của dạng giao tiếp này là cùng tham gia. Những trò tinh nghịch

cùng nhau, quá trình hành động với đồ chơi làm cho trẻ vui sướng. Trẻ

không khi nào hoàn thành một công việc chung. Trẻ nảy ra sự vui đùa,

trình diễn cho nhau.

Trong giai doạn này người lớn cần điều chỉnh giap tiếp một cách hợp lí.

Giao tiếp xúc cảm trực tiếp với bạn cùng tuổi tạo điều kiện phát triển các

phẩm chất nhân cách như tính chủ động, tính tự do ( tính không phụ

thuộc), cho phép đứa trẻ nhìn thấy những khả năng của mình, giúp cho

sự hình thành tính tự ý thức và phát triển tình cảm sau này.

Ở trẻ mẫu giáo có hình thức giao tiếp mới với người lớn mà M.I.Lixinna

gọi là giao tiếp “ hợp tác trí tuệ”. Bởi dang giao tiếp này có đặc điểm

hợp tác trong hoạt động nhận thức. Sự phát triển tính ham hiểu biết buộc

đứa trẻ đặt ra cho mình những câu hỏi ngày càng phức tạp hơn. Trẻ giao
tiếp với người lớn để được trả lời hay được đánh giá những suy nghĩ của

mình. Ở mức độ giao tiếp nhận thức ngoài tình huống trẻ có nhu cầu tôn

trọng người lớn, xuất hiện những tình cảm cấp cao trong mối quan hệ

với người lớn. Đứa trẻ thiếu tự tin, sợ hãi khi bị người khác chê cười. Vì

vậy người lớn nhất thiết phải có mối quan tâm nghiêm túc đến những

câu hỏi của trẻ, duy trì được tính ham hiểu biết của trẻ.

Mối quan hệ của cha mẹ đối với những thành công và thất bại của đứa

trẻ trong các lĩnh vực sáng tạo đa dạng và các lĩnh vực khác tạo điều

kiện hình thành ở trẻ tính tự đánh giá, sự đòi hỏi được tôn trọng. Sự

đánh giá quá cao hay quá thấp đứa trẻ của cha mẹ đều ảnh hưởng đến

mối quan hệ của đứa trẻ với bạn cùng tuổi, đến đặc điểm nhân cách của

đứa trẻ.

Mối quan hệ xa lánh của người lớn với đứa trẻ làm giảm đáng kể tính

tích cực xã hội đối với nó: đứa trẻ có thể thu mình lại, trở nên không tự

nhiên, thiếu tự tin, sẵn sàng khóc oà lên vì bất cứ lí do gì hay là bắt đầu

trút phản ứng của mình cho bạn cùng tuổi.

Đến (4-5 tuổi) giao tiếp với bạn cùng tuổi lôi cuốn đứa trẻ hơn, hình

thành dạng giao tiếp công việc tình huống với bạn cùng tuổi. Trò chơi
sắm vai theo chủ đề là hoạt động chủ đạo của trẻ ở giai đoạn này. Các

mối quan hệ của người lớn được trẻ thể hiện trong trò chơi, và đối với

trẻ điều quan trọng là sự hợp tác với nhau, phân vai và đóng vai thể hiện

chuẩn mực và qui tắc hành vi theo vai, nhưng người lớn vẫn đóng vai trò

điều chỉnh trò chơi. Chuyển từ sự tham gia cùng nhau đến sự hợp tác

cùng nhau đánh dấu một bước tiến đáng kể trong hoạt động giao tiếp với

bạn cùng tuổi.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản