Sự khác nhau khi sử dụng Since, As, Because

Chia sẻ: stylegau

Sự khác nhau khi sử dụng Since, As, Because .Because được dùng khi muốn đề cập đến thông tin mà người nói nghĩ rằng người nghe chưa biết. Nếu muốn nhấn mạnh hơn nữa, nếu người nói cho rằng đó là phần quan trọng nhất trong câu nói thì mệnh đề với because sẽ được đặt cuối câu...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản