Sự kháng thuốc trong nuôi trồng thuỷ sản

Chia sẻ: womanhood911_03

Ở đây tác giả sẽ trình bày về cơ chế kháng thuốc kháng sinh hình thành trong vi sinh vật và một số quan điểm về phương pháp kiểm soát nhằm giảm thiểu mối nguy này.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản