Sự kỳ diệu của ánh ánh sáng trong nhiếp ảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
366
lượt xem
203
download

Sự kỳ diệu của ánh ánh sáng trong nhiếp ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng nhất của nhiếp ảnh. Trên thực tế, tất cả các bức ảnh đều được chụp với hiệu ứng ánh sáng trên vật thể, cho dù là ánh sáng tự nhiên hay nguồn sáng được tạo ra do đốt nóng ( Ví dụ : lửa , đèn điện v.v.. ) Những nhiếp ảnh gia có am hiểu về mắt , ống kính và quang phổ màu đều có thể điều tiết ánh sáng khi chụp dễ dàng hơn rất nhiều....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự kỳ diệu của ánh ánh sáng trong nhiếp ảnh

  1. S kỳ di u c a ánh ánh sáng trong nhi p nh
  2. Ánh sáng là m t trong nh ng y u t quan tr ng nh t c a nhi p nh. Trên th c t , t t c các b c nh u ư c ch p v i hi u ng ánh sáng trên v t th , cho dù là ánh sáng t nhiên hay ngu n sáng ư c t o ra do t nóng ( Ví d : l a , èn i n v.v.. ) Nh ng nhi p nh gia có am hi u v m t , ng kính và quang ph màu u có th i u ti t ánh sáng khi ch p d dàng hơn r t nhi u. D i quang ph màu C ánh sáng t nhiên c a m t tr i và ánh sáng nhân t o u ư c nhìn v i màu tr ng i v i m t thư ng. Tuy nhiên , n u ánh sáng ư c chi u qua m t hình lăng tr , nó s ư c chia ra thành các màu như c a c u v ng g m 7 màu. Hi u ng này ã ch ng t nhi u i u v s t ng h p “Màu” tr ng. Khi ánh sáng chi u t i v t th , v t th ó h p th vài màu và ph n x các màu còn l i. Ph n còn l i c a d i màu không b h p th ó ph n x l i, và ó là nh ng hình nh m t ngư i s thu nh n ư c v v t th . Ví d : Khi ánh sáng chi u vào m t b c t ng tr ng , nó s ph n x l i h u h t các b c x . ó là lý do m t ngư i ho c ng kính máy nh nh n th y ó màu tr ng. Trong khi ó m t bông hoa h ng ph n x ánh sáng trong d i quang ph và gi l i t t c các màu khác, ho c m t v t th màu en thì h p th h t t t c d i màu mà không ph n x l i gì c Ánh sáng t nhiên trong nh màu Ánh sáng t nhiên trong nh màu không ph i là m t y u t b t bi n như b n nghĩ. Vào các th i i m khác nhau trong ngày, các d i màu trong dãy quang ph cũng s bi n i tr i hơn so v i các d i màu khác. Ví d , th i i m gi a trưa, s phân b c a d i màu xanh l c s tr i hơn so v i các d i màu khác và cho ra 1 ánh sáng “mát” , và n u b n có ý nh ch p nh
  3. bu i trưa thì th t tuy t, b n s có nh ng b c nh p , s c nét và tràn y ánh sáng . Nên lưu ý nh n u b n s ng vùng phía b c thì ch p nh s p hơn là các vùng g n xích o vì khi ó ánh sáng s chi u ngang ch ko chi u t nh u…Ngư c l i, ánh sáng t nhiên lúc m t tr i l n và m c cho ta nhi u d i màu trong dãy quang ph . ư c bi t như là “màu m” trong nhi p nh, ánh sáng m t tr i m c và l n cho ta b c nh m áp và nh ko nét.Ánh sáng nhân t o trong nhi p nh Khi m t nhi p nh gia s d ng ánh sáng nhân t o trong nh, hi u ng ánh sáng s ph thu c vào ki u bóng i n mà anh ta s d ng. D i quang ph “ m áp” ư c phân tán t ánh sáng g t t o ra nh ng hi u ng Tương Ph n khác v i nh ng b c nh t o b i ánh sáng nét, h p và t p trung như ánh èn cao áp ư ng ph v y. Nh ng b c nh ư c ch p v i ánh sáng nhân t o nh làm nóng v t th thư ng s cho ra m t màu Vàng c trưng. M t nhi p nh gia có th “chi n u” v i th lo i này theo 2 cách. Cách th nh t ó là s d ng m t mi ng l c màu xanh l c bù l i cho màu vàng b th a quá m c. N u b n s d ng máy phim thay vì máy s , b n có th s d ng phim Tungsten ( ư c s d ng cho môi trư ng studio nh chuyên nghi p ). M c dù ngư i ta không có ch ý thi t k film ó xài v i ánh sáng chói, nhưng tungsten film gi m tông màu vàng m t cách áng k v i nh ng b c nh ch p trong nhà.Ngư i ta hay s d ng ánh sáng tán x t o các hi u ng khu ch tán ánh sáng và thư ng s b nghiêng sang màu l c trong nh. S d ng ánh sáng tán x ho c b l c ánh sáng ban ngày s làm gi m i nh ng màu s c kém h p d n này.Ánh sáng ư ng ph , cũng như ánh sáng tán x , có th t o nên nh ng b c nh có hơi hư ng b l c hóa. Tuy nhiên, nhi p nh gia có th s d ng
  4. hi u ng này làm l i th cho anh ta ví d : Trong bóng t i, thì nh ng màu l c hóa có th làm cho b c nh tr nên “ma quái” hơn. Ánh sáng tán x và ánh sáng tr c ti p trong nhi p nh Hư ng ánh sáng trong nhi p nh r t quan tr ng: góc ánh sáng khác nhau s t p ra nh ng hi u ng bóng khác nhau, do ó t o nên m t cái nhìn khác cho ch th trong m i l n ch p Ánh sáng trong nhi p nh có th là ánh sáng tán x ho c ánh sáng tr c ti p. Ánh sáng tr c ti p, ví d như ánh sáng ban ngày t m t tr i ho c m t trăng, ti p c n t i ch th ch t 1 phía. N u b n ang tìm tuơng ph n cao gi a sáng và t i , thì ánh sáng tr c ti p là m t s l a ch n t tNgư c l i, ánh sáng tán x chi u t i ch th t nhi u ngu n. Ánh sáng khuy ch tán là m t ví d c a ánh sáng tán x trong nhi p nh. tương ph n th p trong ánh sáng tán x s t o ra m c nh ít màu s c và ko ư c nét Vi c tinh ch nh ánh sáng ư c coi là t i quan tr ng i v i máy nh s . Sau âu là m t vài tinh ch nh ph bi n T ng: Khi b n mu n máy nh c a mình phù h p v i ánh sáng thay i thư ng xuyên Mây: Khi ch p ngoài tr i có mây tr ng ho c mây en bao ph Ban ngày ho c n ng: Khi ch p bên ngoài ánh sáng r ng r Flash: èn chi u ph giúp ch p nh sáng trong trư ng h p thi u sáng
  5. èn huỳnh quang: Ch p khung c nh v i èn huỳnh quang Ánh sáng chói ho c èn dây tóc ( Tungsten ) : ch p nh ng b c nh có ánh sáng g t ho c tương ph n cao Ch p manual: Khi b n mu n qu n lý sáng cho t ng nh m t. i u này yêu c u nhi p nh gia gi m t m nh gi y tr ng trư c máy nh thay i tinh ch nh b ng tay ( Cân b ng tr ng ) Ánh sáng không nh ng r t quan tr ng i v i màu s c c a nh màu, nó còn th m chí quan tr ng hơn cho nh en tr ng ho c nh theo s c Sepia. i u này dư ng như ko ph i v n tr c giác, Vi c ko có màu khi n cho nh en tr ng quan tr ng nh t là v n tương ph n gi a sáng và t i i u căn b n nh t c a ánh sáng trong ngh thu t nh en tr ng cũng y như nh màu v y. Ví d : Ánh sáng ư c chi u tr c ti p thì t p ra tương ph n l n hơn là ánh sáng tán x . B i vì tương ph n gi a ánh sáng và bóng t i d dàng nh n ra hơn khi ó là nh en tr ng. Ngư i nhi p nh gia nên ch n ánh sáng tr c ti p khi ch p nh vì như v y nh s nét và có tương ph n cao hơn.
Đồng bộ tài khoản