Sự phát sinh loài người

Chia sẻ: heoxinhkute1

Vấn đề về nguồn gốc loài người và vị trí của con người trong tự nhiên đã được các nhà khoa học cũng như các nhà triết học quan tâm từ lâu và đã nêu ra nhiều giả thuyết.

Nội dung Text: Sự phát sinh loài người

Sự phát sinh
loài người

- Vấn đề về nguồn gốc loài người và vị
trí của con người trong tự nhiên đã được
các nhà khoa học cũng như các nhà triết
học quan tâm từ lâu và đã nêu ra nhiều
giả thuyết. Từ thời cổ đại theo quan niệm
thần thoại và tôn giáo cho rằng con người
được tạo ra do các lực siêu nhiên (linh
hồn, Thượng đế ...). Cụ thể theo Kinh
thánh của đạo Thiên chua thì con người
do Chúa trời tạo ra bằng cách dùng đất
sét nặn ra hình hài con người và thổi
"Linh hồn" vào hình hài đó. Trường phái
triết học duy tâm quan niệm rằng con
người gồm 2 phần : phần thể xác là vật
chất còn phần linh hồn là phi vật chất,
khi chết phần vật chất tan ra còn linh hồn
tồn tại vĩnh viễn có thể lên Thiên đàng
hoặc đầu thai vào thể xác khác.
Từ thời Cổ Hi Lạp (trước Công nguyên
300 - 500 năm) các nhà khoa học (trong
đó có Aristôt) đã có quan niệm khoa học
và duy vật về con người, cho rằng con
người cũng là thành phần của tự nhiên và
đứng ở vị trí cao nhất của bậc thang tiến
hoá của sinh vật với đặc điểm không chỉ
có tính sinh trưởng phát triển, vận động,
sinh sản giống như các sinh vật khác
(thực vật và động vật) mà còn có đặc
điểm riêng biệt là tư duy. Ôn cũng cho
rằng sinh vật không chỉ được sinh ra từ
các sinh vật có sẵn (thuyết hữu sinh) mà
còn có thể được sinh ra từ các chất vô cơ
(thuyết vô sinh). Như ta đã biết năm
1758 Cac Linê đã xếp người vào giới
Động vật, thuộc bộ Linh trưởng và đặt
tên là Homo sapiens. Lamac là người đầu
tiên (1809) cho rằng con người được phát
sinh từ một loài vượn. Đacuyn đã áp
dụng học thuyết tiến hoá CLTN vào
nghiên cứu loài người và đã chứng minh
bằng những bằn chứng giải phẫu học và
phôi sinh học (1871) là người có nguồn
gốc và tiến hoá từ dạng vượn người cổ
sống trên cây vào thế kỉ thứ 3 ở Châu
phi.
Để làm sáng tỏ các giai đoạn của quá
trình phát sinh và tiến hoá của loài nguời
các nhà khoa học phải căn cứ chủ yếu
vào các bằng chứng về hoá thạch tức là
các di tích của các dạng tổ tiên trung gian
của người được tồn lưu lại, bằng gỗ,
bằng xương thú vật, cũng như các dấu
tích để lại (dấu bàn chân in trong các lớp
trầm tích...). Hoá thạch đầu tiên về người
được phát hiện năm 1856 ở Đức là người
Nêanđectan, đến năm 1868 hoá thạch
người Crômanhôn được phát hiện ở
Pháp, năm 1891 phát hiện hoá thạch
người Java ở Inđônêsia, năm 1907 hoá
thạch người Heiđenbec được phát hiện ở
Đức, năm 1925 người vượn hoá thạch
được phát hiện ở Chu Khẩu Điếm. Ở
Việt Nam trong những năm 60 - 70 của
thế kỉ XX cũng đã phát hiện nhiều di tích
hoá thạch về người cổ.
Những dẫn liệu ít ỏi và rải rác về hoá
thạch đã được phát hiện chưa cho phép
các nhà khoa học đề xuất các giai đoạn
phát sinh và tiến hoá của loài người.
Nhưng tình hình sáng sủa hơn kể từ năm
1961 và đặc biệt khoảng hơn 30 năm trở
lại đây do có đầu tư lớn trong việc khai
quật khảo cổ, trên 2000 mẫu hoá thạch di
tích người đã được phát hiện (chủ yếu ở
Đông phi và Nam Phi) và được định tuổi
nhờ tiến bộ của phương pháp đồng vị
phóng xạ. Gần đây các bằng chứng về
sinh học phân tử (phân tích đa dạng
ADN, đa dạng prôtêin) cũng góp phần
làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề về nguôn
gốc phát sinh và tiến hoá của loài người.
Vì vậy các vấn đề về nguồn gốc phát sinh
và tiến hoá của loài người đã được
nghiên cứu sâu hơn và có nhiều phát hiện
mới làm đảo lộn các quan điểm trước
đây. Trước đây thường có các quan niệm
sai lầm sau đây về nguồn gốc loài người :
- Người hiện đại có nguồn gốc trực tiếp
từ vượn người. Theo quan niệm hiện nay
thì vượn người không phải là tổ tiên trực
tiếp của người hiện đại mà người hiện đại
và vượn người có chung
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản