Sự ra đời và phát triển của xã hội học

Chia sẻ: bnpro6

Các sự kiện quan trọng nhất góp phần làm thay đổi chính trị, trật tự xã hội và các thiết chế châu âu thế kĩ 18 là cuộc cách mạng, nhất là đại cách mạng pháp năm 1789.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản