Sự sụp đổ của trật tự hai cực Ianta

Chia sẻ: caott4

Sự sụp đổ của trật tự hai cực Ianta Trong những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, những biến động chính trị to lớn đã diễn ra ở Liên Xô và Đông Âu.

Nội dung Text: Sự sụp đổ của trật tự hai cực Ianta

Sự sụp đổ của trật tự hai cực Ianta
Trong những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, những biến động chính trị

to lớn đã diễn ra ở Liên Xô và Đông Âu. Công cuộc cải tổ ở Liên Xô do

Goócbachốp khởi xướng đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng, gây ra tình

trạng hỗn loạn về chính trị và làm cho nền kinh tế Liên Xô ngày càng trì trệ hơn.
Những nhân tố đó là tiền đề cho sự tan vỡ không thể tránh khỏi của Nhà nước liên

bang. Ngày 21 - 12 - 1991, Liên Xô tuyên bố giải thể, 15 nước Cộng hoà trở thành

các quốc gia độc lập. ở Đông Âu, từ thập niên 80, các nước xã hội chủ nghĩa Đông

Âu cũng tiến hành chính sách cải cách với những mức độ khác nhau. Công cuộc

cải tổ ở Liên Xô đã tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế, chính trị Đông Âu.
Trong khi đó, các nước phương Tây đã lợi dụng tình hình khó khăn của các nước

Đông Âu để gây ảnh hưởng về kinh tế, chính trị ở khu vực này. Cũng với những
sai lầm chủ quan trong chính quá trình cải cách ở Đông Âu, những nhân tố khách

quan nêu trên đã góp phần dẫn tới sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các

nước Đông Âu. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô đã

dẫn tới sự giải thể của khối quân sự Vácxava (7 - 1991) và Hội đồng tương trợ

kinh tế SEV (6 - 1991).
Trật tự hai cực Ianta không còn nữa. Trong hơn 40 năm tồn tại, trật tự hai cực

Ianta đã từng bị tấn công nhiều lần: thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm

1949 đã mở ra bước đột phá đầu tiên, phá tan âm mưu khống chế Trung Quốc của

Mĩ và những đặc quyền của Liên Xô ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Sự lớn mạnh

của các nước Tây Âu, Nhật Bản đã làm suy giảm vị trí và phạm vi ảnh hưởng của

Mĩ. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc và sự ra đời của hàng trăm quốc

gia độc lập trên thế giới đã làm thay đổi “khuôn khổ Ianta”, được sắp xếp từ sau

Chiến tranh thế giới thứ hai…
Tuy thế, hệ thống Ianta vẫn tiếp tục tồn tại, chủ yếu là do sự cân bằng lực lượng

giữa Liên Xô và Mĩ trên phạm vi toàn cầu, cũng như sự cân bằng lực lượng giữa
Đông Âu và Tây Âu ở châu Âu. Những cuộc xung đột quân sự, chiến tranh cục bộ

diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới đều có sự hỗ trợ của hai siêu cường dưới

những hình thức, mức độ khác nhau, nhưng cả hai nước đều tránh sự đụng đầu

trực tiếp về quân sự, và không bên nào sử dụng biện pháp quân sự để thay đổi hiện

trạng của trật tự này. Đó là đặc trưng cơ bản của Trật tự hai cực Ianta.
Quá trình sụp đổ của Trật tự hai cực Ianta bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân.
Trước hết, cuộc chạy đua vũ trang đã được đẩy lên đến mức độ cao nhất mà cả hai

siêu cường đều nhận thấy rằng không thể xoá bỏ được nhau, nên buộc phải tự dàn

xếp để đi đến hạn chế cuộc chạy đua tốn kém và căng thẳng chưa từng thấy trong

lịch sử này. Tình trạng đối đầu đã từng bước được thay thế bằng đối thoại, đàm

phán để hạn chế và cắt giảm vũ khí chiến lược tấn công.
Thứ hai, sự đối lập Đông - Tây cũng mờ nhạt dần cùng với các cuộc đàm phán

Đông - Tây ở châu Âu. Chính sách hoà dịu có chọn lọc và hợp tác của Liên Xô,

Đông Âu với Tây Âu đã tạo ra xu thế hoà hoãn ở châu Âu. Cuối thập niên 80, khi
Goócbachốp đưa ra ý tưởng về “Ngôi nhà chung châu Âu” thì sự đối đầu Đông -

Tây ở châu Âu về cơ bản đã chấm dứt.
Thứ ba, sự vươn lên của các nước trong thế giới thứ ba nhằm thoát khỏi ảnh

hưởng của hai cực đã làm suy giảm sức mạnh của trật tự Ianta. Đặc biệt là sự vươn

lên của Trung Quốc, sự hình thành tam giác chiến lược Mĩ - Xô - Trung cũng tác

động mạnh mẽ đến quá trình giải thể trật tự hai cực.
Thứ tư, một nhân tố quan trọng cần phải kể đến là sự thay đổi trong cán cân kinh

tế thế giới. Sự nổi lên của Nhật Bản, các nước Tây Âu đã tạo ra những trung tâm

kinh tế đối trọng với Mĩ trong thế giới tư bản. Năm 1975, trong nội bộ chủ nghĩa

tư bản đã xuất hiện cơ chế điều hoà với sự ra đời của tổ chức G7 (gồm 7 nước

công nghiệp phát triển). Điều đó chứng tỏ Mĩ không còn là nước duy nhất quyết

định thế giới phương Tây.
Về phía Liên Xô, những sai lầm trong chiến lược phát triển kinh tế, nhất là chiến

lược đầu tư quá lớn vào công nghiệp nặng, chi phí quân sự cao… đã làm méo mó
cơ cấu kinh tế và suy giảm sức mạnh của Liên Xô. Trước những biến đổi về kinh

tế và quan hệ quốc tế trong thập niên 80, Liên Xô không có kh ả năng xoay chuyển

được tình thế, vai trò siêu cường bị suy yếu, dẫn tới sự giải thể của trật tự hai cực

Ianta.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản