SỰ VẬN CHUYỂN VẬT CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO

Chia sẻ: truongthiuyen12

1. Trình bày được các hình thức khuếch tán qua màng tế bào và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khuếch tán. 2. Mô tả và phân tích được các hình thức vận chuyển tích cực nguyên phát và vận chuyển tích cực thứ phát . 3. Giải thích được sự vận chuyển liên tiếp qua hai màng của tế bào

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản