Sửa chữa động cơ Diesel tàu thủy (tiếp theo)

Chia sẻ: vannghiamt07

Tháo sơ mi xilanh: tháo sơ mi xilanh được tiến hành khi độ mài mòn đến giới hạn lớn nhất cho phép, có các khuyết tật khác (vết nứt, ăn mòn lớn) khi đó sơ mi xilanh cần phải sửa chữa hoặc thay thế. Vệ sinh khoang làm mát giữa bề mặt ngoài sơ mi với blốc, gioăng kín nước sơ mi bị hỏng cần phải được thay thế,... • Trước khi tháo sơ mi xilanh phải đánh dấu vị trí lắp ráp giữa sơ mi xilanh với blốc. Nếu động cơ có hệ thống bôi trơn sơmi xilanh riêng biệt phải tháo tất cả các vòi phun dầu...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sửa chữa động cơ Diesel tàu thủy (tiếp theo)

CHƯƠNG 7
SƯA CHƯA ĐÔNG CƠ DIESEL TAU THUY
̉ ̃ ̣ ̀ ̉

            
              
7.3 THÁO VÀ KIỂM TRA 
SƠ MI XYLANH   
7.3.1 THÁO SƠ MI XYLANH
• Tháo sơ mi xilanh: tháo sơ mi xilanh được tiến hành khi 
độ  mài  mòn  đến  giới  hạn  lớn  nhất  cho  phép,  có  các 
khuyết tật khác (vết nứt, ăn mòn lớn) khi đó sơ mi xilanh 
cần  phải  sửa  chữa  hoặc  thay  thế.  Vệ  sinh  khoang  làm 
mát giữa bề mặt ngoài sơ mi với blốc, gioăng kín nước sơ 
mi bị hỏng cần phải được thay thế,...
• Trước  khi  tháo  sơ  mi  xilanh  phải  đánh  dấu  vị  trí  lắp  ráp 
giữa sơ mi xilanh với blốc. Nếu động cơ có hệ thống bôi 
trơn sơmi xilanh riêng biệt phải tháo tất cả các vòi phun 
dầu bôi trơn ở sơmi và blốc.
• Dụng cụ tháo sơ mi xilanh, tuỳ thuộc vào từng kiểu động 
cơ sẽ có những bộ tháo chuyên dụng khác nhau 


   
7.3.1 THÁO SƠ MI XYLANH

• Hình thể hiện các dạng dụng cụ thao sơmi 
́
xylanh ơ động cơ. 
̉
1­ Blốc; 2­ Cột chống đứng; 
3­ Dầm ngang; 4­ Thanh kéo; 
5­ Kích
   
7.3.2 KIỂM TRA HƯ HỎNG SƠ MI XYLANH

1. Hư hỏng 
• Sơmi xilanh thường bị mài mòn không đều, tạo gờ, rỗ 
xước bề mặt gương, rạn nứt và ăn mòn. 
   
7.3.2 KIỂM TRA HƯ HỎNG SƠ MI XYLANH

• Mài mòn sơmi xilanh là hiện tượng tất yếu xảy ra do hoạt 
động  ma  sát  giữa  xéc  măng  và  bề  mặt  công  tác  của 
sơmi  xilanh.  Tuy  nhiên  do  chiều  hướng  phân  bố  lực  tác 
dụng khi động cơ hoạt động, quá trình lắp ráp chỉnh tâm 
không đúng gây hiện tượng mài mòn không đều tạo dạng 
côn, elíp hoặc hình trống trên sơmi

• Hiện  tượng  tạo  gờ  gây  va  đập  lúc  piston  lên  đến  ĐCT 
làm gãy xéc măng. Để tránh hiện tượng hư hỏng này, khi 
chế  tạo  sơmi  người  ta  thiết  kế  phần  trên  của  sơmi  lớn 
hơn sao cho xéc măng trên cùng vượt qua mặt công tác 
từ  3  ÷ 5mm  (nhưng  không  quá  1/2  chiều  cao  của  xéc 
măng).

   
7.3.2 KIỂM TRA HƯ HỎNG SƠ MI XYLANH

• Rỗ trên bề mặt công tác do chất lượng đúc kém, không 
bảo đảm kỹ thuật.

• Xước  bề  mặt  công  tác  do  độ  cứng  vật  liệu  không  tương 
ứng  giữa  sơmi  và  xéc  măng,  có  các  vật  rắn  rơi  vào  bề 
mặt công tác giữa piston và sơmi.

• Hiện  tượng  rạn  nứt  bề  mặt  công  tác,  vai  gờ  sơmi  xilanh 
do chế tạo không đúng, do va đập thủy lực trong xilanh 
công tác, do chế độ làm mát thay đổi đột ngột do vật liệu 
kém  chất  lượng  hoặc  chế  độ  lắp  ráp  nhóm  sơmi,  nắp 
xilanh không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật 


   
7.3.2 KIỂM TRA HƯ HỎNG SƠ MI XYLANH

2.Xac đinh hư hong
́ ̣ ̉
A>Đo đăc, xem xet bên ngoai
̣ ̀
• Kiểm tra xác định độ mài mòn của sơmi xilanh, người ta sử dụng 
Panme đo trong. Vị trí đo: nếu có dưỡng thì các vị trí đo theo dưỡng ở 
hai hướng vuông góc với nhau (mũi ­ lái; trái ­ phải). a) 4 kỳ; b) hai kỳ; 
c) dưỡng đo  
   
7.3.2 KIỂM TRA HƯ HỎNG SƠ MI XYLANH
2.Xac đinh hư hong
́ ̣ ̉
A>Đo đăc, xem xet bên ngoai
̣ ̀
• Nếu không có dưỡng có thể đo ở các vị trí (hình a,b). 
– Vi  trí  thứ  nhất  thấp  hơn  vị  trí  xéc  măng  trên  cùng  khi  piston  ở 
điểm chết trên 10mm. 
– Vị trí thứ hai, thứ ba cách nhau 100mm. 
– Vị trí thứ tư, thứ năm,... có thể đo giãn xa hơn theo chiều cao của 
sơmi. 
– Vị  trí  đo  cuối  cùng  cách  mép  dưới  của  sơmi  một  khoảng  từ  50 
÷ 100mm
– Mỗi vị trí cũng đo ở hai hướng vuông góc với nhau..

• Các  số  liệu  đo  đạc  được  ghi  vào  bảng  để  tính  độ  tăng 
đường  kính  lớn  nhất,  độ  côn  và  độ  elíp.  Từ  đó  so  sánh 
với giá trị mài mòn cho phép trong lý  lịch động cơ hoặc 
có thể theo bảng để có phương án xử lý tiếp theo..


   
7.3.2 KIỂM TRA HƯ HỎNG SƠ MI XYLANH

2.Xac đinh hư hong
́ ̣ ̉
A>Đo đăc, xem xet bên ngoai
̣ ̀
• Nếu  không  con  tai  liêu  so  sanh  ta  co  thê  tham  khao  dưa  trên  Bảng 
̀ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ̣
quan hệ giữa độ mài mòn giới hạn cho phép với các thông số động 
cơ:
• Sự hư hỏng của sơ mi xi lanh ở dạng rỗ, vết nứt, bị rỉ, các vết xước 
dọc và vết xây xát trên bề mặt được phát hiện bằng cách dùng kính 
lúp xem xét bên ngoài hoặc bằng các phương pháp phát hiện khuyết 
tật khác. Các vết nứt và rỗ trên bề mặt làm việc là những khuyết tật 
 
không cho phép    
7.3.2 KIỂM TRA HƯ HỎNG SƠ MI XYLANH

2.Xac đinh hư hong
́ ̣ ̉
B>Thư thuy lưc 
̉ ̉ ̣

• Việc đo đạc và xem xét bên ngoài vẫn chưa đủ để xác định mức độ 
có thể tiếp tục sử dụng của sơmi xilanh. Thường phải tiến hành thử 
bằng phương pháp thủy lực 

• Ap suất thử như sau: 
́
– 1/3 chiều dài trên của sơmi được thử với áp suất thử.
Pt = (1,5 ÷ 0,1k). Pz
Trong đó: K­ hệ số tra theo bảng phụ thuộc vào áp suất Pz và nhiệt độ 
nước làm mát ra.
– Phần còn lại thử với áp suất P1 > 7KG/cm2


• Các  sơmi  xilanh  được  đúc  bằng  phương  pháp  ly  tâm,  có  thể  thử  áp 
suất lớn hơn 7KG/cm2 trên suốt chiều dài.
   
7.3.2 KIỂM TRA HƯ HỎNG SƠ MI XYLANH

2.Xac đinh hư hong
́ ̣ ̉
B>Thư thuy lưc
̉ ̉ ̣
 
1­ Gioăng cao su làm kín; 
2­ Sơ mi xilanh; 
3­ Piston có thể dịch 
chuyển trong sơ mi xilanh; 
4­ Giá đỡ nâng sơmi xilanh;
5­ Đường ống;
6­ Bơm
   
7.3.2 KIỂM TRA HƯ HỎNG SƠ MI XYLANH

2.Xac đinh hư hong
́ ̣ ̉
B>Thư thuy lưc: Bang hê sô chon K
̉ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ̣
 
   
7.5.3 Kiểm tra năp xylanh
́
1. Hư hong, nguyên nhân
̉
• Hư hỏng đặc trưng của nắp xilanh là bị cháy, ăn mòn, 
rạn nứt.
• Nguyên nhân có thể gây hư hỏng nắp xi lanh là: 
– Do kết cấu nắp phức tạp, có nhiều lỗ rãnh, tiết diện không đều 
nên  thường  có  ứng  suất  dư,  nhất  là  sau  khi  đúc  nếu  không 
được gia công nhiệt cẩn thận. 
– Do  nắp  xilanh  làm  việc  ở  điều  kiện  nhiệt  độ,  áp  suất  cao,  do 
điều kiện làm mát không đảm bảo, có nhiều cáu bẩn và dẫn tới 
khả  năng  truyền  nhiệt  ra  ngoài  kém.  Khi  khởi  động  cũng  như 
khi dừng động cơ nhiệt độ nắp xilanh thay đổi đột ngột tạo điều 
kiện cho rạn nứt. 
– Do vật liệu chế tạo, chẳng hạn gang chịu nén tốt hơn chịu kéo.   
7.5.3 Kiểm tra năp xylanh
́
Kiêm tra, khăc phuc
̉ ́ ̣
• Để phát hiện khuyết tật nắp xilanh, người ta tiến hành vệ sinh sạch sẽ, xem 
xét và thử thủy lực.
• Xem xét mặt chịu lửa, mặt đế xupáp, ren trong các lỗ và trên gugiông. Dùng 
bàn rà và thước lá để kiểm tra hiện tượng vênh của nắp xilanh. Trong trường 
hợp này thước lá có chiều dày 0,05mm không được lọt qua khe hở giữa bàn 
rà và nắp xilanh. 
• Các vết nứt đặc biệt ở mặt đáy của nắp là khuyết tật không cho phép. 
• Hiện  tượng  cháy  sém  ở  mặt  đáy  nắp  được  kiểm  tra  bằng  dưỡng  thép  (dày 
khoảng 2mm) theo hình dạng nắp không bị cháy hoặc theo bản vẽ.
• Đối với nắp xilanh khi có vết nứt thường được thay thế. Còn khi bị cháy có 
thể khắc phục bằng phương pháp hàn đắp. Đối với các nắp thép thì hàn hồ 
quang còn nắp bằng gang thì tiến hành hàn nóng. Sau khi hàn đắp cần phải 
ủ và gia công lại chỗ hàn. 
   
Kiêm tra, khăc phuc
̉ ́ ̣
• Thử thủy lực nắp xilanh
• Việc xem xét bằng mắt đôi khi không phát hiện được vết nứt, do vậy nắp xilanh cần 
phải  kiểm  tra  bằng  phương  pháp  thử  thủy  lực  1­  Khoang  tiếp  xúc  với  khí  cháy;  2­ 
Khoang khí khởi động; 3­ Khoang làm mát
Áp suất thử như sau:
Mặt tiếp xúc với khí cháy của nắp thử ở áp suất.
Pt = (1,5 + 0,1K). Pz.
Khoang khí khởi động: Pt = 40 ÷ 50 KG/cm2
Khoang nước làm mát: Pt = 7KG/cm2

   
Nôi dung chuân bị
̣ ̉

7.4 THÁO VÀ KIỂM TRA BẠC TRỤC7.4 THÁO VÀ KIỂM TRA CÁC THÔNG SỐ CỦA TRỤC KHUỶU
7.4.1 ĐO ĐỘ CO BÓP TRỤC KHUỶU
7.4.2 NÂNG TRỤC KHUỶU
7.4.3 KIỂM TRA HƯ HỎNG CỦA TRỤC KHUỶU
   
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản