Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
78
lượt xem
8
download

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn xin sửa đổi, bổ sung; bản mô tả chi tiết dự định sửa đổi, bổ sung; các tài liệu khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung; bản sao giấy phép đang có hiệu lực Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Vụ Viễn thông Tên thủ tục : Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng Cơ quan thực hiện : Vụ Viễn thông Nội dung : Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng . Thủ tục riêng - Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép muốn sửa đổi, bổ sung cấu hình mạng, loại hình dịch vụ, phạm vi hoạt động của mạng phải gửi hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung tới Bộ Thông tin và Truyền thông; - Bộ Thông tin và Truyền thông phân công cho đơn vị phụ trách - Trình tự thực hiện: (Vụ Viễn thông) xử lý, thẩm định; - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoặc từ chối cấp phép sửa đổi, bổ sung. Trường hợp từ chối cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xin phép biết - Trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông- 18- Nguyễn - Cách thức thực hiện; Du- Hà Nội; - Thông qua hệ thống bưu chính. Đơn xin sửa đổi, bổ sung; bản mô tả chi tiết dự định sửa đổi, bổ sung; các tài liệu khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung; - Thành phần, số lượng hồ sơ: bản sao giấy phép đang có hiệu lực Số lượng hồ sơ: 01 bộ Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và xét cấp phép hoặc từ - Thời hạn giải quyết: chối cấp phép sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Đối tượng thực hiện thủ tục Tổ chức hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thực hiện thủ tục hành- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông chính: - Cơ quan phối hợp (nếu có):Vụ Khoa học công nghệ, Cục Tần số vô tuyến điện, Cơ quan địa phương có thẩm quyền. - Kết quả thực hiện thủ tục hành Quyết định hành chính chính: - Lệ phí (nếu có): Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu Không có và đề nghị đính kèm): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ Không tục hành chính (nếu có): Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhNghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, chính: Viễn thông về viễn thông

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản