Sức lao động là gì?

Chia sẻ: vanbinhk40tkkd

Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trong mỗi con người và được người đó sử dụng trong quá trình SX kinh doanh. SLĐ là cái có trước, còn LĐ chính là quá trình vận dụng SLĐ.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản