Sức mạnh của "đường dẫn" trong nhiếp ảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
87
lượt xem
45
download

Sức mạnh của "đường dẫn" trong nhiếp ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đường dẫn dạng xoắn ốc mềm mại của cầu thang dẫn đến đôi tình nhân đang nhảy càng làm tăng vẻ lãng mạn - Ảnh: Slrlounge Đây là một cách bố cục ảnh có sức quyến rũ bởi tấm hình chỉ có một điểm nhấn. Cần chú ý rằng điểm nhấn đó phải là một đối tượng nổi bật, hoặc cùng với bối cảnh xung quanh làm nên được một chủ đề nào đó, truyền tải được cảm xúc nào đó cho người xem. Chủ thể không nên quá bé nhỏ đến nỗi càng xem càng mất hút. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sức mạnh của "đường dẫn" trong nhiếp ảnh

  1. S c m nh c a " ư ng d n" trong nhi p nh • Leading line là khái ni m v nh ng ư ng th ng, ư ng cong có s c “lôi” m t ngư i xem n ch th c a t m nh, hút h vào ó v i c m xúc m nh m . ư ng d n d ng xo n c m m m i c a c u thang d n n ôi tình nhân ang nh y càng làm tăng v lãng m n - nh: Slrlounge ây là m t cách b c c nh có s c quy n rũ b i t m hình ch có m t i m nh n. C n chú ý r ng i m nh n ó ph i là m t i tư ng
  2. n i b t, ho c cùng v i b i c nh xung quanh làm nên ư c m t ch nào ó, truy n t i ư c c m xúc nào ó cho ngư i xem. Ch th không nên quá bé nh n n i càng xem càng m t hút. Khi ch p theo b c c này, ngư i ch p c n ph i v i ánh sáng t t, h u c nh sau ch th th t ơn gi n m t không b phân tán. Dù ch th s r t n i b t nhưng ph n h p thành c a b c nh là ư ng d n c n ư c x lý r t khéo. ư ng d n t n t i dư i nhi u hình th c, như m t con ư ng trên th c t , lu ng hoa, hàng rào, c u thang, d o t, dòng nư c, b sông, th m chí oàn ngư i x p thành hàng ho c chính cái bóng c a i tư ng. B trí hư ng ch y cho ư ng d n thư ng là ch y chéo t góc dư i c a khung hình v trung tâm ho c i m 1/3 (k t h p v i quy t c 1/3), tùy theo ý tư ng c a tác gi . Nhưng m t i u c n ch c ch n là ư ng d n ph i d n vào trong b c nh ch không ư c d n vư t ra ngoài nh ho c d n n m t th thi u rõ ràng. Nhi u b c nh ch p lên có con ư ng r t p và tác gi cho r ng h ã dùng leading line. Tuy nhiên, th c t ó ch là b c nh ch p con ư ng p, v i ch th t m hình chính là con ư ng, ch h không dùng con ư ng làm ư ng d n nm t i tư ng khác. Lý tư ng nh t là ngư i ch p căn ư c úng lúc ch th c a nh v trí cu i con ư ng ho c úng i m mà con ư ng ó ngo t i. N u bên ư ng d n có các v t th có th làm pattern (hình m u, h a ti t) l p l i thì càng n tư ng.
  3. Cách b c c b ng ư ng d n còn giúp ngư i ta ch p ư c nh ng t m hình g i là “ nh hút”, nghĩa là m t ngư i xem s b d n n i tư ng và b “khóa” vào ó như có l c hút nam châm. ch p ư c “ nh hút”, các nhi p nh gia thư ng b trí nh dư i d ng thu nh d n b ng cách t ư ng d n ch y t góc trái ho c ph i c a khung hình và khép góc i tư ng vào m t v t th (b c tư ng, bóng êm & ánh sáng…) di n tích quanh và trư c m t i tư ng r t nh . Nh ng lu ng hoa ng màu d n n c i xay gió, làm n i b t “k thù c a ông-ki-s t” trên n n tr i xanh ơn gi n - nh: Photographic
  4. L i d ng ánh sáng c a m t tr i, tác gi ã dùng cái bóng c a m n làm ư ng d n n thân hình uy n chuy n c a cô - nh: Photographic
  5. nh này theo mô tuýp khá quen thu c: ánh sáng cu i ư ng h m trong nhi u phim và game. Dòng nư c chính là leading line, các phi n á bên c nh làm hình m u l p l i, d n n ch th là cô gái
Đồng bộ tài khoản