Sức mạnh trí tưởng tượng

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:56

0
163
lượt xem
81
download

Sức mạnh trí tưởng tượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tưởng tượng là Xây dựng trong tâm trí những điều chưa bao giờ xảy ra Trải nghiệm cuộc sống bên trong suy nghĩ Tiếp nhận sự vật một cách tổng thể Kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sức mạnh trí tưởng tượng

 1. Kỹ năng Tư duy Hiệu quả & Sáng tạo TRÍ TƯỞNG TƯỢNG 1
 2. 2
 3. 3
 4. “TrÝ t­ëng t­îng m¹nh h¬n c ¶ tri thøc” 4
 5. Nội dung  Khái niệm chung  Sức mạnh của trí tưởng tượng  Phát huy quyền năng trí tưởng tượng 5
 6. 6
 7. 7
 8. Tưởng tượng là gì? 8
 9. Khái niệm Xây dựng trong tâm trí những điều chưa bao giờ xảy ra Trải nghiệm cuộc sống bên trong suy nghĩ Tiếp nhận sự vật một cách tổng thể Kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai 9
 10. Đặc điểm  TÊt cả gi¸c quan  Không gian, thời gian  T× c¶m nh  Kh«ng gièng nhau 10
 11. 11
 12. Con mắt thứ 3 video 12
 13. Liệu có tai thứ 3? 13
 14. Nội dung  Khái niệm chung Sức mạnh của trí tưởng tượng  Phát huy quyền năng trí tưởng tượng 14
 15. 15
 16. Tăng khả năng Sáng tạo 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Đồng bộ tài khoản