Tạo Forum PHP - Bài 11

Chia sẻ: Qdasdasdasd Dasdasdsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
52
lượt xem
7
download

Tạo Forum PHP - Bài 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên đề Tạo Forum PHP về Việt hóa cho forum Invision Power Board

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo Forum PHP - Bài 11

  1. Việt hóa cho forum Invision Power Board Tác giả: Đặng Anh Đức (hoangtuwilliamhandsome2001@yahoo.com) Bạn vào phần Look & Feel ---> Languages : Để việt hóa nó bạn nhấn vào dòng Import a Language : Enter the name for this new language set For example: English, US, German, DE... Phần này bạn điền tên ngôn ngữ của bạn VD : “Tiếng Việt” chẳng hạn vào ô trống để việc quản lý ngôn ngữ được dễ dàng hơn . Bạn nhấn vào nút Browse chọn file Lang Việt có dạng như là lang-viet-language.xml hoặc là lang-viet.xml.gz ! Cái này là file tiếng việt bạn down ở trên mạng hoặc là trên diễn đàn nào đó ! Xong rồi bạn nhấn Ok và quay lại trang Import a Language . Bạn nhấn vào ntus Import XML Language Set , để thêm ngôn ngữ tiếng việt vào forum. Trong : Languages ---> Manager Language :
  2. Lúc này bạn thấy ngôn ngữ tiếng anh đang để mặc đinh : Và tiếng việt chưa phải là mặc định : Bạn hãy nhấn vào link : để set cho Tiếng Việt là ngôn ngữ mặc định ! Sau khi set song trang Manager Language sẽ có dạng như sau :
  3. Lúc này tiếng việt đã thành chế độ mặc định : Và giờ bạn có thể mở một trang mới và vào forum của bạn coi sao nhé ! Tất cả đã được chuyển sang tiếng việt hoàn hảo rùi đấy ! Bạn lưu ý là mức độ việt hóa của forum này phụ thuộc vào file Lang Việt mà bạn có , nó có được việt hóa nhiều chưa ! Việt hóa và một số mẹo đơn giản cho Invisionfree Tác giả: Đặng Anh Đức (hoangtuwilliamhandsome2001@yahoo.com) Đầu tiên bạn đăng nhập vào trang admincp của forum bạn theo dạng sau : http://sx.invisionfree.com/tenforum/admin.php , điền username của admin ( là bạn ) vào rồi nhập mật khẩu vào ô Password , nhấn Enter trên bàn phím để vào trang admincp ! Bạn kéo xuống tìm phần Skinning & Styles ----> Board Wrapper và nhấn vào đó ! Bạn để trang đó như vậy ! Giờ thì bạn mở Notepad của máy tính lên rồi tiếp theo , paste đoạn này vào trang Notepad đó : function change(item,item2) { var range = document.body.createTextRange(); range.collapse(true); if (location.href.indexOf("action=") != -1 ) {
  4. return false; } else { while (range.findText(item)) { range.text=item2; range.collapse(false); } } } change("Board Statistics", "Số thành viên Online ngày hôm nay?") change("Help", "Giúp đỡ") change("Today's Birthdays", "Hôm nay là ngày sinh thành của thành viên") change("registered Members", "Thành viên đã đăng ký") change("Our Memberlist have made a total", "Our Users have made a total") change("anonymous Members"," Người dấu mặt") change(" Members, ", " Thành Viên ") change("My controls", "Cá nhân") change("Inbox", "Hộp Thư " ) change("View New Posts", "Bài viết mới") change("My assistant", "Thư ký riêng ") change("Calendar", "Lịch") change("Search", "Tìm Kiếm") change("Log Out", "Thoát"); change("Forum", "Diễn đàn") change("Topics", "Chủ đề") change("Replies", "Hồi âm") change("Last Post Info", "Bài mới gửi") change("Welcome back; your last visit was on ", "Chào mừng bạn đã quay lại o0o Lần đăng nhập cuối cùng của bạn là ") change("Logged in as:", "Tên đăng nhập: ") change("The newest member is", "Mở sâm banh để cùng uống mừng thành viên mới nhập làng ") change("user(s) active in the past 60 minutes", "người online 60 phút trước") change("Most users ever online was", "Những thành viên thường xuyên online nhất là ") change("Show detailed list by", "Xem chi tiết ") change("Our members have made a total of", "Tổng số bài đã viết là ") change("posts", "bài viết") change("No members are celebrating a birthday today", "Không có thành viên nào sinh nhật hôm nay") change("guests", "khách") change("Registered", "thành viên") change("We have ", "Chúng ta có ") change("Users", ".") change("Welcome Guest ", "Chào Mừng Bạn đến với diễn đàn") change("Log In", "Đăng nhập") change("Register", "Đăng kí") change("Quick Đăng nhập ", "Đăng nhập nhanh") change("Please enter your name", "Tên đăng nhập") change("Please enter your password", "Mật khẩu đăng nhập") change("You must already have thành viên for an account before you can Đăng nhập.", "Bạn phải là thành viên trước khi đăng nhập vào diễn đàn")
  5. change("If you do not have an account, ", "Nếu bạn không có tài khoản ,") change("you may", "bạn có thể") change("by clicking the", "bằng cách ấn vào chữ") change("link near the top of the screen " ,"ở phía trên") change("I've forgotten my password!", "Bạn quên mật khẩu ư ?") change("Please enter your details below to Đăng nhập", "Hãy điền vào 2 bảng dưới đây để đăng nhập") change("thành viên Member Name", "Tên thành viên") change("Diễn đàn Led by", "Diễn đàn được điều hành bởi") change("No messages found", "Không tìm thấy tin nhắn nào") change("Your thành viên email address", "Địa chỉ email của bạn") change("Total number of bài viết to date", "Số bài bạn đã viết") change("You thành viên on ", "Bạn là thành viên từ ") change("Average number of bài viết per day", "Số bài viết mỗi ngày(trung binh)") change("Total messages (in all folders)", "Tổng số tin nhắn (Trong tất cả hộp tin)") change("Message space left", "Không gian còn thừa") change("Your personal note pad", "Tờ nháp của bạn") change("Welcome to your control panel", "Chào mừng bạn đến với thông tin cá nhân") change("Compose New Message", "Viết tin nhắn mới") change("Go to Hộp thư;", "Hộp tin nhắn") change("Sent Items", "Tin nhắn đã gửi") change("Empty PM Folders", "Xóa hết tin nhắn") change("Edit Storage Folders", "Biên tập hộp tin nhắn") change("PM Buddies/Block List", "Không muốn nhận thư của...") change("Archive Messages", "Bảng điều khiển") change("Saved (Unsent) PMs", "Tin nhắn chưa gởi") change("Message Tracker", "Tổng hộp tin nhắn") change("Subscriptions", "Theo dõi") change("Message Title", "Tiêu đề") change("Message For", "Gởi cho") change("Personal Profile", "Thông tin cá nhân") change("Edit Profile info", "Sửa đổi thông tin") change("Edit Signature", "Sửa chữ ký") change("Edit Avatar Settings", "Thay đổi hình đại diện") change("Change Personal Photo", "Thay đổi hình cá nhân") change("Options", "Lựa chọn") change("Change Password", "Đổi mật khẩu") change("Change Email Address", "Đổi địa chỉ email") change("Menu", "Thực đơn") change("View Bài viết", "Bài viết") change("View Diễn đàns", "Diễn đàn") change("Skin and Languages", "Giao diện và ngôn ngữ") change("Board Settings", "Thông tin diễn đàn") change("Your account summary", "Tài khoản của bạn") change("Your Hộp thư summary", "Khái quát hòm thư") change("Remember me?", "Bạn có muốn nhắc mật khẩu không?") change("If enabled, you will be automatically logged in again when you visit.", "Nếu có , Bạn sẽ được tự động đăng nhập lần sau") change("This is not recommended for shared computers.", "Không nên đồng ý nếu bạn sử dụng Internet công cộng.") change("Privacy, do you want to appear on the active . list?", "Bạn có muốn dấu mặt?")
  6. change(" Yes ", "Có") change(" No ", "Không") change("Don't add me to the active . list", "Tôi không muốn xuất hiện trong danh sách Online") change("of total capacity", "trên tổng số dung lượng bạn có") change("bạn có thể enter up to 6 names in the carbon copy box.", "Bạn có thể điền vào tên của 6 thành viên trong hộp bên.") change("One line per name.", "Mỗi dòng một tên.") change("Enter your message", "Tin nhắn của bạn") change("Code Buttons", "Bộ nút mã") change("Normal Mode", "Chế độ bình thường") change("Guided Mode", "Hướng dẫn toàn bộ") change("Enter your Post", "Bài viết của bạn") change("Clickable Smilies", "Chọn icon vui") change("Show All", "Xem tất cả") change("Check Post Length", "Kiểm tra độ dài bài viết") change("Add a copy of this message to my Thu da gui folder", "Sao lưu vào hộp tin nhắn đã gởi") change("Track this message? ", "Lưu tin nhắn này") change("OR Enter the members name here", "Điền tên thành viên ở đây") change("Address list empty ", "Danh sách địa chỉ rỗng") change("Choose from your address book", "Chọn từ số địa chỉ của bạn") change("Recipients Name", "Tên người nhận") change("Read messages", "Tin nhắn đã đọc") change("Unread messages", "Tin nhắn chưa đọc") change("Jump to folder", "Nhảy đến thư mục") change("Your folders are", "Thư mục của bạn đã có") change("Select read messages", "Chọn tin nhắn để đọc") change("Unselect all", "Không chọn tất cả") change("messages out of 50 maximum storable messages", "tin nhắn trên tổng số 50 tin cần có thể nhắn") change("You have ", "Bạn có ") change("the selected messages", "tin nhắn đã chọn") change(" Sender ", "Người gởi") change(" Date ", "Ngày") change("Topic Title", "Tiêu đề chủ đề") change("Topic Description", "Chú Thích") change("Post Lựa chọn", "Chế độ bài viết") change("Enable emoticons", "Hiển thị mặt cười") change("Enable signature", "Hiển thị chữ kí") change("Enable email Khôngtification of Trả lời", "Hiển thị email") change("Post Icons", "Biểu tượng bài viết") change("Use none", "Không sử dụng") change("After posting...", "Sau khi viết bài...") change("Không Bài viết were found. This is either because there are Không Bài viết in this Diễn đàn, or the Bài viết are older than the current age cut-off.", "Diễn đàn chưa có bài viết , Các bạn hãy nhấn vào nút Bài mới để khởi động Forum này.") change(" Topic Starter ", "Người viết") change(" Views ", "Xem") change("Last Action", "Bài trả lời cuối") change("Open Topic (new Trả lời)", "bài viết mới") change("Open Topic (no new Trả lời)", "Không có bài trả lời mới") change("Hot Topic (new Trả lời)", "Bài viết được quan tâm") change("Hot Topic (no new Trả lời)", "Bài viết được quan tâm chưa có trả lời mới")
  7. change("Poll (new votes)", "Bình chọn mới") change("Poll (no new votes)", "Bình chọn cũ") change("Locked Topic", "Chủ đề bị khóa") change("Moved Topic", "Chủ đề đã di chuyển") change("Registration Form", "Thông tin đăng ký") change("Registration Instructions", "Cấu trúc đăng ký") change("Please ensure that you complete all the fields fully, taking particular care over the password fields.", "Chắc chắn rằng bạn sẽ điền đầy đủ thông tin vào các ô trống,và lưu ý phần mềm ăn cắp mật khẩu khi hoàn tất thông tin cá nhân.") change("Please complete the form fully", "Hãy điền đầy đủ thông tin vào bảng dưới đây") change("Please choose a Username", "Hãy lựa chọn một tên dùng để đăng nhập đăng nhập:") change("Usernames must be between 3 and 32 characters long", "Tên đăng nhập của bạn bắt buộc phải từ 3->32 kí tự hoặc chữ") change("Please choose a Password", "Nhập mật khẩu") change("Passwords must be between 3 and 32 characters long", "Mật khẩu cảu bạn bắt buộc phải từ 3- >32 chữ") change("Please re-enter your password", "Xác nhận mật khẩu") change("It must match exactly", "Phải thật chính xác nhé !") change("Please enter your email address", "Địa chỉ email của bạn") change("You will need to enter a real email address", "bạn phải đánh địa chỉ email bạn đang dùng ") change("Please re-enter your email address", "Gõ lại địa chỉ email") change("Security Code Confirmation", "Mã số bí mật") change("Your unique security code", "Mã số bất kỳ của bạn") change("If you do Khôngt see any numbers, or see broken images, please contact a board administrator to rectify the problem.", "Nếu bạn không thấy mã số bí mật nào , hãy liên lạc với Admin của diễn đàn để sửa chữa") change("Confirm security code", "Khẳng định mã số bí mật") change("Please enter the 6 digit code shown above in image format.", "Hãy nhập những số có trong hình ") change("Please remember that we are not responsible for any messages posted. We do not vouch for or warrant the accuracy, completeness or usefulness of any message, and are not responsible for the contents of any message. The messages express theXemof the author of the message, not necessarily theXemof this BB. Any user who feels that a posted message is objectionable is encouraged to contact us immediately by email. Chúng ta có the ability to remove objectionable messages and we will make every effort to do so, within a reasonable time frame, if we determine that removal is necessary. You agree, through your use of this service, that you will not use this BB to post any material which is knowingly false and/or defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, or otherwise violative of any law. You agree not to post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or by this BB.", "Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn này, chúng tôi luôn hoan nghênh các bạn đã đến và đăng ký thành viên,tại đây các bạn sẽ luôn có giây phút vui vẻ thoải mái,trao đổi kinh nghiệm và học tập.Tuy nhiên chúng tôi cũng có một số quy định chung mong các bạn tuân theo: Không được gởi bài viết có nội dung trái với văn hóa Việt Nam,không có từ ngữ phản động chống lại nhà nước xã hội chủ nghĩa,tham gia tích cực để diễn đàn thêm phong phú,tán nhảm thì được nhưng không sa đà.Đó là những quy định của diễn đàn, nếu vi phạm chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc bạn làm.") change("Khôngte: Only numbers are allowed, a '0' is a numerical zero, Không thể alphabetical 'O'.", "Chú ý : Nên phân biệt chữ O và số 0") change("Submit my registration", "Đăng ký thành viên") change("Post a new topic in", "Tạo chủ đề mới trong") change("Attach New Poll", "Thêm bình chọn mới") change("Next Oldest", "Bài cũ nhất")
  8. change("Next Newest", "Bài mới nhất") change("Track this topic", "Theo dõi chủ đề này") change("Email this topic", "Gửi topic này cho bạn của bạn qua email") change("Print this topic", "In chủ đề này") change("Subscribe to this Diễn đàn", "Theo dõi diễn đàn này") change("Mark this Diễn đàn as read", "Đánh dấu diễn đàn đã được chọn") change("Topic Settings", "Chế độ của chủ đề") change(" Group ", "Nhóm") change("bài viết:", "Bài viết : ") change("Member Không", "Thành viên số") change(" Joined ", "Tham gia ngày") change(" Warn ", "Mức độ cảnh cáo") change("This post has been edited by ", "Bài viết này được sửa bởi ") change("The moderating team", "Đội ngũ quản trị") change("Today's active Bài viết", "10 bài viết gần đây nhất") change("Today's top 10 posters", "Top 10 người sôi nổi ngày hôm nay") change("Overall top 10 posters", "Bảng xếp hạng") change("Delete cookies set by this board", "Xóa dấu vết trên máy bạn") change("Mark all bài viết as read", "Đánh dấu tất cả bài viết") change("Please read fully and check the 'I agree' box ONLY if you agree to the terms ", "Hãy đọc toàn bộ và đánh dấu vào nút Tôi đồng ý NẾU bạn đồng ý với những quy định trên") change("I agree", "Tôi đồng ý") change("Resend Validation Email", "Gửi Email Kích Hoạt") change("portal","-Trang Chủ-") change("latest news"," Bài mới nhất là:") change("members","Thành viên") change("By:","Người Viết:") change("In:","Bài Viết:") change("Forum Led Người Viếtt:"," Điều Hành Bởi...:::::") change("Member No","Thành viên thứ") change("Group","Thuôc Nhóm") change("Joined","Ngày gia nhâp") change("Sorry, an error occurred. If you are unsure on how to use a feature, or don't know why you got this error message, try looking through the Giup do files for more information.","Rất tiếc là bạn phải đăng nhập trước khi vào diễn đàn..") change("The error returned was:","Có lỗi xảy ra rồi bạn ơi:") change("Sorry, you do not have permission to start a topic in this Forum","Có thể là topic đã bị đóng nên bạn không post bài được") change("You are not logged in, bạn có thể Đăng nhập below","Bạn phải đăng nhập ngay") change("Your account username","Tên sử dụng") change("Your account password","Mật khẩu") change("Hosted for free by invisionfree","Thienduongkhongxa") change("You do not have permission to view this board","BẠN PHẢI ĐĂNG KÝ TRƯỚC KHI VÀO DIỄN ĐÀN") change("Đăng kí a new account","ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN") change("Forgotten Password Recovery","Lấy lại mật khẩu đã quên") change(" Our Giup do documentation","Tài liệu giúp đỡ") change("Contact the Forums administrator ","Liên hệ với admin của diễn đàn") change("No Bài viết were found. This is either because there areKhôngBài viết in this Forum, or the Bài viết are older than the current age cut-off","Bạn phải là thành viên mới có thể xem được nội dung diễn đàn..")
  9. change("Fast Reply","Trả Lời Nhanh") change("Important Bài viết","Bài viết Quan Trọng") change("THE FOLLOWING ERROR(S) WERE FOUND","Có Lỗi Xảy Ra") change("You must enter a Tên bài viết longer than 2 characters","Bạn Phải điền Tên Bài Viết") change("Show Smilies Pop Up Window"," Chọn Biểu Tượng cho Bài Viết") change("There areKhôngforthcoming Lịch events", "Không có sự kiện nào !") change("Forthcoming Lịch Events ", "Những sự kiện ") change("within the next 5 days", "xảy ra trong 5 ngày tới") change("Powered by Invision Power Board", "Được sửa đổi bởi: Đặng Anh Đức") change("No information", "Chưa có thông tin") change("Click here", "Nhấn vào đây") change("Viewing Profile", "Xem thông tin thành viên") change("Find all Bài viết by this member", "Tìm tất cả bài viết của thành viên này") change("Add to contact list", "Bổ sung vào sổ địa chỉ") change("Edit my Signature", "Sửa chữ ký của tôi") change("Avatar Lựa chọn", "Thay đổi Avatar cá nhân") change("Edit my Profile", "Sửa đổi thông tin bản thân") change("Personal Message", "Tin nhắn cá nhân") change("Signature", "Chữ ký") change("back", "Trở lại") change("member", "Thành viên") change("title", "tiêu đề") change("Information", "Thông tin") change("Total Cumulative", "Tổng số") change("per day", "mỗi ngày") change("Last Activity", "Ghé thăm lần cuối") change("User's local time", "Giờ địa phương") change("Page creation time", "Thời gian hiện Forum") change("seconds", "giây") change("Thanks, You are now logged out", "Cảm ơn bạn , Bây giờ bạn đã thoát khỏi diễn đàn") change("Sorry, the password was wrong. All passwords are case sensitive", "Chúng tôi rất tiếc,bạn đã gõ nhầm mật khẩu") change("The following errors were found", "Forum báo lỗi") change("Thanks, you are now logged in as", "Bây giờ bạn đã Online vào Forum với tên truy cập là:") change("Please wait while we transfer you...", "Các bạn hãy chờ ít phút để đăng nhập") change("No Bài viết were found. This is either because there areKhôngBài viết in this Diễn đàn, or the Bài viết are older than the current age cut-off.", "Forum này chưa có chủ đề,bạn hãy nhấn vào nút Bài mới để thảo luận") change("Costum", "Tùy chọn") change("YourNgày of Birth", "Ngày tháng năm sinh của bạn") change("Your website url", "Địa chỉ trang web của bạn") change("Your ICQ UIN", "Số ICQ của bạn") change("Your Yahoo identtify", "Nick yahoo của bạn") change("posted :", "Bài đã được gửi vào :") change("File Attachment", "File đính kèm bài viết") Bạn save lại với tên file là viethoa.js , phần Encoding : chọn Unicode , rồi Save lại và upload lên host nào đó !
  10. Tiếp theo bạn vào trang Admincp ---> Board Wrapper : Trong phần JavaScript bạn chèn code này vào : Bạn thay dòng : http://www.tenhost.com/viethoa.js thành đúng nơi mà bạn đã upload file việt hóa lên . Song rồi nhấn Save là xong.  
Đồng bộ tài khoản