Tác động của thuế

Chia sẻ: Truong Truong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

2
857
lượt xem
171
download

Tác động của thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi không có thuế, chi phí các yếu tố tạo thành một sản phẩm hàng hóa với giá trị đích thực của nó và sẽ tạo ra điểm cân bằng cung – cầu tương xứng trên thị trường. Khi có thuế, thì mức điều tiết thuế của thuế gián thu bao hàm trong giá cả hàng hóa, làm tăng chi phí đầu vào của các yếu tố sản xuất và tất yếu phải tăng giá cả hàng hóa bán ra trên thị trường, tạo điểm cân bằng cung – cầu mới, thu hẹp khả năng thanh toán của người tiêu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tác động của thuế

 1. Đại học Đà Nẵng – Đại học Kinh Tế Nhóm thực hiện: nhóm 9 GVHD : Nguyễn Trần Thuần
 2. I. Tác động của chính sách thuế đến các  hoạt động kinh tế 1. Thuế tác động lên giá cả hàng hóa, dịch  vụ. 2. Thuế tác động vào tiền lương. 3. Thuế tác động vào thu nhập cá nhân. 4. Thuế tác động vào thương mại Quốc tế. 5. Chính sách thuế tác động đến hoạt động  kinh tế.
 3. 1. Thuế tác động lên giá cả hàng hóa,  dịch vụ Khi  không  có  thuế,  chi  phí  các  yếu  tố  tạo  thành  một sản phẩm hàng hóa với giá trị đích thực của nó  và sẽ tạo ra điểm cân bằng cung – cầu tương xứng  trên thị trường. Khi  có  thuế,  thì  mức  điều  tiết  thuế  của  thuế  gián  thu bao hàm trong giá cả hàng hóa, làm tăng chi phí  đầu  vào  của  các  yếu  tố  sản  xuất  và  tất  yếu  phải  tăng  giá  cả  hàng  hóa  bán  ra  trên  thị  trường,  tạo  điểm  cân  bằng  cung  –  cầu  mới,  thu  hẹp  khả  năng  thanh  toán  của  người  tiêu  dùng  cuối  cùng  và  cả  người sản xuất.
 4. 1. Thuế tác động lên giá cả hàng hóa,  dịch vụ Giá 1 S’ P S       DD,  SS  lần  lượt  là  đường  D cầu  và  đường  cung  về  hàng  Thuế E’ hóa X. P’          Trước  khi  có  thuế  thì  E  là  P E điểm  cân  bằng  cung  cầu,  ứng  với sản lượng Q và giá cả P. P’’ E’’ D S’          Khi  Nhà  nước  đánh  một  S khoản  thuế  T  thì  giá  cả  hàng  hóa  tăng,  cầu  giảm  và  cung  Q cũng giảm theo. 0 Q’ Q Số lượng sản phẩm X
 5. 1. Thuế tác động lên giá cả hàng hóa,  dịch vụ Giá 1 S’ P S Sau khi có thuế D E’ Thuế • SS dịch chuyển lên trên  P’ thành S’S’ P E • Điểm cân bằng mới là E’ P’’ E’’ D • Sản  lượng  giảm  từ  Q  S’ xuống Q’ S • Giá tăng từ P lên P’ Q 0 Q’ Q Số lượng sản phẩm X
 6. 1. Thuế tác động lên giá cả hàng hóa,  dịch vụ Giá 1 S’ P S • Trong trường hợp này nhà  D E’ Thuế sản xuất gánh chịu một  P’ mức thuế là (P – P’) P E • Người tiêu dùng gánh  P’’ chịu mức thuế là (P’ – P) E’’ D • Khoản thuế Nhà nước thu  S’ S được là (P’ – P’’) Q 0 Q’ Q Số lượng sản phẩm X
 7. 1. Thuế tác động lên giá cả hàng hóa,  dịch vụ Tỷ trọng chịu thuế của người tiêu dùng và nhà  sản xuất nhiều  hay ít  tùy thuộc quan hệ  cung cầu  của hàng hóa trên thị trường. ­ Trường hợp độ dốc của đường cầu DD càng lớn (độ  co  giãn  của  đường  cầu  nhỏ)  thì  gánh  nặng  thuế  càng có xu hướng nghiêng nhiều về phía người tiêu  dùng ­ Trường  hợp  đặc  biệt,  nếu  đường  cầu  thằng  đứng  (hoàn  toàn  không  co  giãn)  thì  thuế  đánh  vào  sản  phẩm  tiêu  dùng  sẽ  do  người  tiêu  dùng  gánh  chịu  hoàn toàn.
 8. Giá 1 sản P D phẩm S’ E’ P’ S Thuế S’ P E S D Q Q=Q’ Số lượng sản phẩm X Đường cầu không co giãn
 9. 1. Thuế tác động lên giá cả hàng hóa,  dịch vụ ­ Trường  hợp  độ  dốc  của  đường  cầu  DD  càng  nhỏ  (độ  co  giãn  lớn)  thì  gánh  nặng  thuế  càng  có  xu  hướng  nghiêng  về  phía  người sản xuất. ­ Trường hợp đặc biệt, nếu đường cầu nằm  ngang  (hoàn  toàn  co  giãn)  thì  gánh  nặng  thuế sẽ do người sản xuất chịu hoàn toàn.
 10. Gíá 1 sản P phẩm S’ S E’ P’ D D Thuế P E S’ S Q Q=Q’ Số lượng sản phẩm X Đường cầu hoàn toàn co giãn
 11. 1. Thuế tác động lên giá cả hàng hóa,  dịch vụ • Thuế làm tăng giá cả hàng hóa, dịch vụ đối  với người tiêu dùng hoặc làm giảm thu nhập  đối với người sản xuất. ­ Thị trường cạnh tranh: tiền thuế được san sẻ  cho cả người sản xuất và người tiêu dùng. ­ Thị truờng cạnh tranh hoàn hảo: tiền thuế  do người sản xuất chịu. • Thuế không làm tăng đột biến giá cả hàng  hóa, dịch vụ trên thị trường.
 12. 2. Thuế tác động vào tiền lương • Trong  nền  kinh  tế  thị  trường,  hàng  hóa  sức  lao  động được cấu thành trong giá trị hàng hóa, dịch vụ  và cũng được quyết định bởi mối quan hệ cung cầu  sức  lao  động  thông  qua  giá  cả  hàng  hóa,  dịch  vụ  trên thị trường. • Khi  thuế  đánh  vào  giá  cả  hàng  hóa,  làm  cho  thu  nhập của người sản xuất giảm xuống và sẽ làm cho  mức  tiền  lương  của  người  lao  động  cũng  bị  giảm  theo. Điều đó làm ảnh hưởng đến quan hệ cung –  cầu sức lao động trên thị trường
 13. 2. Thuế tác động vào tiền lương • DD là đường cầu về sức lao động • SS là đường cung về sức lao động • Khi chưa có thuế, thị trường lao động sẽ cân bằng  tại điểm E ứng với mức lương là W và giờ làm việc  là L. • Khi thuế đánh vào giá cả hàng hóa, dịch vụ: ­ DD không đổi ­ SS dịch chuyển lên trên thành S’S’ ­ Điểm cân bằng là E’ ứng với mức lương W’ và giờ  làm việc là L’
 14. 2. Thuế tác động vào tiền lương Lương  D S’ • Việc  đánh  thuế  đã  làm  tăng  mức  lương  S mà  các  DN  phải  trả  E’ W’ là W’ W Thuế E • Mức  lương  thực  lãnh  W” của  công  nhân  giảm  E” S’ xuống là W” D S • Nhà  nước  thu  được  0 L’ L Giờ làm việc khoản  thuế  là  (W’  –  W”) Thuế tác động vào lương
 15. 2. Thuế tác động vào tiền lương • Thuế đánh vào lương đã tác động đến công  nhân  và  các  DN,  cụ  thể  là  người  lao  động  phải chịu mức thuế là WW”, và chủ DN phải  chịu mức thuế là W’W. • Nhà nước sẽ sử dụng tiền thuế thu được để  thực hiện chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế  hoặc đầu tư vào cơ sở hạ tầng kinh tế để thu  hút  và  khuyến  khích  đầu  tư  phát  triển  sản  xuất tạo việc làm cho người lao động.
 16. 3. Thuế tác động vào thu nhập cá nhân • Thuế tác động đến thu nhập cá nhân, chính  là  thuế  thu  nhập  cá  nhân  với  thuế  suất  lũy  tiến từng phần. • Cơ chế thuế suất lũy tiến là cơ chế mà trong  đó tỷ suất thuế bình quân (là số phần trăm  của  tổng  thu  nhập)  tăng  cùng  với  mức  thu  nhập của cá nhân.
 17. 3. Thuế tác động vào thu nhập cá nhân • OBC  (độ  dốc  450)  ứng  Thu nhập sau thuế với  trường  hợp  không  C đánh thuế • OBDEF  ứng  với  trường  F hợp  thu  nhập  bị  đánh  thuế với mức thuế suất  E H không  đổi  (  không  lũy  G tiến). B D • OBDGH ứng với trường  A hợp  thu  nhập  đị  đánh  thuế theo thuế suất lũy  O A Thu nhập trước thuế tiến từng phần. Thuế tác động vào thu nhập cá nhân
 18. 3. Thuế tác động vào thu nhập cá nhân • Thu nhập của DN và thu nhập của hộ gia đình, cá  nhân tạo thành thu nhập của xã hội. • Thu nhập của DN sẽ sử dụng vào tiêu dùng và đầu  tư. • Thu nhập của hộ gia đình sẽ dùng vào tiêu dùng và  tiết kiệm (để đầu tư). Do vậy khi đánh thuế thu nhập sẽ tác động trực  tiếp  đến  khả  năng  tiêu  dùng  và  đầu  tư,  làm  ảnh  hưởng đến cung – cầu trên thị truờng, chi phối đến  hoạt  động  sản  xuất  kinh  doanh  của  nền  kinh  tế  quốc gia.
 19. 4. Thuế tác động vào thương mại Quốc tế • Hình thức phổ biến về hạn chế thương mại quốc tế  là  thuế  quan  hay  thuế  nhập  khẩu.  Thuế  điều  tiết  cao  hay  thấp  sẽ  tác  động  trực  tiếp  đến  hoạt  động  sản  xuất,  nhập  khẩu  hàng  hóa  và  sản  xuất,  tiêu  dùng nội địa. •   Thuế  quan  yêu  cầu  người  nhập  khẩu  hàng  hóa  phải  nộp  thuế  nhập  khẩu  theo  mức  quy  định  cho  NSNN,  làm  tăng  giá  nội  địa  của  hàng  nhập  khẩu.  Điều này sẽ hỗ trợ cho các nhà sản xuất trong nước  nhưng lại làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
 20. 4. Thuế tác động vào thương mại Quốc tế Giá 1 hàng D S hóa X P’ E F Giá quốc tế cộng P’ thuế nhập khẩu T ThuếCNK I H G Giá quốc tế P Lượng nhập khẩu sau thuế S Lượng nhập khẩu trước thuế D O QS QS’ Qd’ Qd Lượng hàng hóa X Thuế tác động vào hàng hóa nhập khẩu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản