Tác động của văn hóa doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động của công ty

Chia sẻ: vulinhlam

Hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp lấy danh dự và uy tín làm nguyên tắc hàng đầu , chính vì vậy họ xác định chỉ có thể xây dựng mô hình kinh doanh trên cơ sở đạo đức thì mới có thể đạt được mục tiêu của mình.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản