Tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính 2008

Chia sẻ: jiusin9x

bài này sẽ tập trung đề cập tới sự lan rộng của cuộc khủng hoảng tài chính ngân hàng từ Mỹ và những tác động lan toả của nó tới 1 số nước và khu vực trên thế giới qua tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng GDP

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản