TÁI CHẾ DẦU THỰC VẬT ĐÃ QUA SỬ DỤNG THÀNH DẦU THÀNH PHẨM

Chia sẻ: sunshine_2

Nghiên cứu sự tiến hành trên cơ sở khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến từng công đoạn trong quy trình tinh luyện dầu như nhiệt độ, thể tích NaOH, thời gian khuấy trộn, lượng nước muối và hiệu suất đàn hồi dầu sau tái chế.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản