TÀI CHÍNH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Chia sẻ: cucai_trang

Trong các thị trường hàng hóa, dịch vụ và lao động, giá cả được thể hiện dưới hình thái tiền tệ nào đó, hay gọi là đồng tiền. Nhưng chính tiền tệ cũng được mua bán trong các nền kinh tế thị trường, bởi vì một số người muốn dành tiền để sử dụng trong tương lai, trong khi một số người khác - bao gồm cả các nhà doanh nghiệp - muốn vay tiền để sử dụng ngay. Cái giá để được quyền sử dụng số tiền đó - gọi là lãi suất - được xác định trong các...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản