TÀI KHOẢN 133 - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ

Chia sẻ: chikorita

Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản