TÀI KHOẢN 153 CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Chia sẻ: 240684

Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại công cụ, dụng cụ của doanh nghiệp.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản