TÀI KHOẢN 415 - QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH

Chia sẻ: chikorita

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình trích lập, sử dụng Quỹ dự phòng tài chính của doanh nghiệp. Quỹ dự phòng tài chính được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc hạch toán tăng, giảm Quỹ dự phòng tài chính phải theo chính sách tài chính hiện hành.

Nội dung Text: TÀI KHOẢN 415 - QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH

TÀI KHOẢN 415
QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình trích lập, sử dụng Quỹ
dự phòng tài chính của doanh nghiệp. Quỹ dự phòng tài chính được trích lập từ lợi
nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc hạch toán tăng, giảm Quỹ dự phòng tài
chính phải theo chính sách tài chính hiện hành.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA
TÀI KHOẢN 415- QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH

Bên Nợ:
- Quỹ dự phòng tài chính nộp lên cấp trên;
- Quỹ dự phòng tài chính giảm khác.
Bên Có:
Quỹ dự phòng tài chính do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế hoặc do cấp
dưới nộp lên.
Số dư bên Có:
Số Quỹ dự phòng tài chính hiện có của doanh nghiệp.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHỦ YẾU

1. Trong kỳ, khi tạm trích Quỹ dự phòng tài chính từ lợi nhuận sau thuế thu
nhập doanh nghiệp, ghi:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính.
2. Quỹ dự phòng tài chính tăng do cấp dưới nộp lên, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 136,...
Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính.
3. Quỹ dự phòng tài chính giảm do nộp lên cấp trên, ghi:
Nợ TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính
Có các TK 111, 112, 136,...
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản