TÀI KHOẢN 521 CHIÊT KHẤU THƯƠNG MẠI

Chia sẻ: 240684

TK này dùng để phản ánh khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do việc người mua hàng đã mua hàng

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản