TÀI KHOẢN 627 CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

Chia sẻ: 240684

Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, đội, công trường...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản