TÀI KHOẢN 911 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Chia sẻ: chikorita

Tài khoản này dùng để xác định kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động kinh doanh của nội dung bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kinh doanh hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản