TẠI LẦU HOÀNG HẠC TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG

Chia sẻ: cuncon2211

Tham khảo tài liệu 'tại lầu hoàng hạc tiễn mạnh hạo nhiên đi quảng lăng', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: TẠI LẦU HOÀNG HẠC TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG

TIEÁT 45 – BAN CÔ BAÛN
ÑOÏC VAÊN :TAÏI LAÀU HOAØNG HAÏC TIEÃN MAÏNH HAÏO NHIEÂN ÑI QUAÛNG
LAÊNG.
LÍ BAÏCH
A. Mục tiêu :
1. Hiểu được tình cảm chân thành, trong sáng của Lí Bạch đối với bạn.
2. Hiểu được đăc điểm của thơ Đường: ý ở ngoài lời .
B. Phuơng tiện : SGK ,SGV& Thiết kế bài giảng.
C. Tiến trình :
1. Oån định lớp:
2. KTBC : Đọc thuộc lòng bài thơ “ Hứng trở về” củaNguyễn trung
Ngạn . cho biết nội dung yêu nước thể hiện như thế nào qua bài
thơ này ?
3. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG GV& HS YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Hỏi: Căn cứ vào phân tiểu dẫn , I.Giới thiệu chung:
em hãy trinh bày ngắn gọn về tác -Tác giả : Lí Bạch: (701-762)
giả Lí Bạch ? Tự: Thái Bạch
- Là người học rộng, thích ngao
du sơn thuỷ.
- Để lại trên 1000 bài thơ.
- Nội dung :
 Ước mơ vươn tới lí tưởng
cao cả, khát vọng giải phóng cá
tính, bất bình với hiện thực tầm
thường.
 Thể hiện tình cảm ohong
phú, mãnh liệt.
- Phong cách thơ: phóng1
TIEÁT 45 – BAN CÔ BAÛN
ÑOÏC VAÊN :TAÏI LAÀU HOAØNG HAÏC TIEÃN MAÏNH HAÏO NHIEÂN ÑI QUAÛNG
LAÊNG.
LÍ BAÏCH
khoáng ,lãng mạn ,tự nhiên
,tinh tế, thống nhất giữa cái
cao cả và cái đẹp “ thi
tiên”
-  Nhà thơ lãng mạn vĩ đại
Hỏi: Bài thơ được sáng tác trong
hoàn cảnh nào? của TQ.
2. Bài thơ
Thể thơ? a) Hoàn cảnh sáng tác :Tác giả
tiễn bạn đi QL tại lầu HH.
b) Thể thơ :
Hỏi :Ấn tượng chung của em về - Phiên âm : Thất ngôn tứ
bài thơ ? tuyệt
GV: ở bài thơ này không hề có - Bản dịch : lục bát.
một từ nào nói về tâm trạng, tình II. Đọc –hiểu văn bản
cảm nhưng cả bài thơ là một dòng 1. Hai câu đầu :
tình cảm.
HĐ 1: Xác lâp mối quan hệ giữa
không gian, thời gian và con ngưòi
trong bài thơ. Mối quan hệ ấy có
tác dụng như thế nào trong việc
thể hiện khung cảnh và tâm tình - không gian :
người đưa tiễn? + (nơi đưa tiễn): Lầu Hoàng
Hạc : thắng cảnh thần tiên.
+ ( nơi đến) : Dương Châu :
chốn phồn hoa đô hội.2
TIEÁT 45 – BAN CÔ BAÛN
ÑOÏC VAÊN :TAÏI LAÀU HOAØNG HAÏC TIEÃN MAÏNH HAÏO NHIEÂN ÑI QUAÛNG
LAÊNG.
LÍ BAÏCH
-> Không gian bao la
- Thời gian :Tháng 3, mùa
yên hoa: Cảnh sắc thiên
Chú ý trong bản dịch chưa lột nhiên
 Nơi phồn hoa đô
tả được:
hội.
 từ “bạn” làm mất đi cái tình
-> Mùa xuân trong sáng , đẹp
cảm thắm thiết của đôi bạn
trời.
tri âm.
- Con người : Cố nhân (bạn
 BaÛn dịch không đề cập
cũ)
đến thời gian (tam nguyệt)
-> Tình bạn tri âm , thắm
và hướng mà MHN sẽ đến(
thiết.
Tây từ)
 Là mối quan hệ vừa có sự
đối lập vừa hoà hợp với nhau
tạo ra một khung cảnh chia ly
buồn và đẹp, nói lên tình bạn
HĐ 2: Hình ảnh cô phàm gợi cho
trong sáng và sâu nặng của nhà
em điều gì?
thơ trong buổi đưa tiễn.
Cánh buồm lẻ loi ,cô độc nói
2. Hai câu cuối
lên sự cô độc nhỏ nhoi của người
ra đi và cũng nói lên sự lẻ loi trống
- Cô phàm : cánh buồm lẻ loi.
vắng của người ở lại.
Cô phàm là nhãn tự của bài thơ
thể hiện tâm trạng tiếc nuối, bâng
-> tâm trạng bâng khuâng ,tiếc
khuâng của người đưa tiễn khi dõi
mắt trông theo cánh buồm chở bạn nuối3
TIEÁT 45 – BAN CÔ BAÛN
ÑOÏC VAÊN :TAÏI LAÀU HOAØNG HAÏC TIEÃN MAÏNH HAÏO NHIEÂN ÑI QUAÛNG
LAÊNG.
LÍ BAÏCH
ra đi .
HĐ3: Miêu tả dòng sông , tác giả - Duy kiến ( chỉ thấy): Dòng
muốn nói lên điều gì ? Trường Giang
Dòng sông, bầu trời càng rộng thì
cánh buồm càng nhỏ (vôhạn – hữu ->Dòng sông chứng kiến cảnh
hạn) biệt ly.
HĐ4 : Em có cảm nhận gì về tâm
tình của thi nhân?
Nhà thơ tả cảnh biệt ly nhưng
không có giọt lệ tiễn đưa,cũng ->Tâm trạng cô đơn của LB
không thồ lộ tình thương nhớ trong nỗi buồn li biệt
bạn.Nhưng ta vẫn cảm nhân được
 LB mượn cảnh thiên nhiên
tình cảm chân thành sâu đâm ấy.
(ý tại ngôn ngoại) để nói lên tình cảm chân thành
Hđ 4: Khái quát lại giá trị nội củ nhà thơ.
dung và Nghệ thuật của bài thơ ?
III. Tổng kết:
1.ND: Đây là 1 bài thơ hay về đề
tài tiễn biệt,thể hiện tâm hồn tình
cảm cao đẹp của LB đối với
MHN.
2.NT:4
TIEÁT 45 – BAN CÔ BAÛN
ÑOÏC VAÊN :TAÏI LAÀU HOAØNG HAÏC TIEÃN MAÏNH HAÏO NHIEÂN ÑI QUAÛNG
LAÊNG.
LÍ BAÏCH
-Ngôn ngữ hàm súc, cô đọng-
> ý tại ngôn ngoại.
- Bút pháp tả cảnh ngụ tình .
4. Củng cố:Em rút ra dược bài học gì từ bài thơ ? suy ngâm về tình
bạn hiện nay ?
5. Dặn dò : chuẩn bị bài “ Thu hứng “ ( Đỗ Phủ )
5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản