Tài liệu bồi dưỡng chuyên đề vấn đề về tôn giáo và công tác tôn giáo ở cơ sở

Chia sẻ: namde02

Tôn giáo xét trên một cách thức nào đó, đó là một phương cách để giúp con người sống và tồn tại với sức mạnh siêu nhiên từ đó làm lợi ích cho vạn vật và con người), đôi khi đồng nghĩa với tín ngưỡng, thường được định nghĩa là niềm tin vào những gì siêu nhiên, thiêng liêng hay thần thánh, cũng như những đạo lý, lễ nghi, tục lệ và tổ chức liên quan đến niềm tin đó. Những ý niệm cơ bản về tôn giáo chia thế giới thành hai phần: thiêng liêng và trần tục[1]. Trần...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tài liệu bồi dưỡng chuyên đề vấn đề về tôn giáo và công tác tôn giáo ở cơ sở

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản