Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký thống kê đất đai part 6

Chia sẻ: kemoc8

BÀI 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 1. Mục đích thống kê, kiểm kê đất đai 1.1. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; làm căn cứ để lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản