Tài liệu Cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

Chia sẻ: hangonah_1511

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam luôn có xu hướng thâm hụt ( nhập khẩu cao hơn xuất khẩu), con số thâm hụt ngày một tăng lên ở Việt Nam trong những năm gần đây.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản