Tài liệu CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ

Chia sẻ: Thanh Son | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
109
lượt xem
10
download

Tài liệu CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chinh quyên cua Vua Mohamed VI đa quyêt đinh môt quy mô mơi vê xoa bo nha ô chuôt vơi viêc đưa đinh hương nay vao trong nhưng ưu tiên hang đâu cua nha vua. Măc du nha nươc trong 10 năm qua đa co nhiêu nô lưc nhưng cac khu nha ô chuôt vân tiêp tuc phat triên, tao ra tinh trang rât đang lo ngai va cân co cac biên phap khăc phuc sơm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ

  1. CHIẾN LƯƠC PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ Từ tầm nhìn tới tăng trưởng và xóa ₫ói giảm nghèo PHIÊN HỌP TOÀN THỂ V: CHIẾN LƯỢC GIẢM ĐÓI NGHÈO CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRONG CDS THÀNH PHỐ KHÔNG CÓ NHÀ Ổ CHUỘT CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG SỐNG Ông Najib Lahlou Bộ trưởng, Bộ Nhà đất và Quy hoạch Vương quốc Ma Rốc 24 — 26 tháng 11 năm 2004 Hà Nôi, Viêt Nam
  2. Chiến lươc Phát triển thành phố: Từ Tầm nhìn tới Tăng trưởng và Xóa ₫ói giảm nghèo 24-26 tháng 11 năm 2004/Hà Nôi, Viêt Nam ĐỊNH HƯỚNG CỦA HOÀNG GIA “…Chú n g ta chỉ có thể bả o vệ phẩ m giá củ a ngườ i dân bằ n g cá c h đả m bả o cho họ chỗ ở và tăng cườ n g loạ i bỏ môi trườ n g số n g không phù hợ p và chấ m dứ t tì n h trạ n g nhà ổ chuộ t …” Phá t biể u củ a hoà n g gia trướ c Quố c hộ i ngà y 11 thá n g 10 năm 2002 Phiên hop toàn thể V: Chiến lươc giảm ₫ói nghèo của ₫ia phương trong CDS Mohamed Najib Lahlou - 1
  3. Chiến lươc Phát triển thành phố: Từ Tầm nhìn tới Tăng trưởng và Xóa ₫ói giảm nghèo 24-26 tháng 11 năm 2004/Hà Nôi, Viêt Nam Lời ngỏ của bộ trưởng Chính quyền của Vua Mohamed VI đã quyết định một quy mô mới về xóa bỏ nhà ổ chuột với việc đưa định hướng này vào trong những ưu tiên hàng đầu của nhà vua. Mặc dù nhà nước trong 10 năm qua đã có nhiều nỗ lực nhưng các khu nhà ổ chuột vẫn tiếp tục phát triển, tạo ra tình trạng rất đáng lo ngại và cần có các biện pháp khắc phục sớm. Tầm nhìn chiến lược của Bộ đưa ra được đặt trên cơ sở một kế hoạch hành động mang tên “Villes sans Bidonvilles” (Thành phố không có nhà ổ chuột - VSB). Chương trình VSB nhằm loại bỏ tất cả các khu nhà ổ chuột có trong khu vực đô thị vốn là nơi sinh sống của trên 200.000 hộ gia đình trong vòng 7 năm (2004-2010). Chương trình đầy tham vọng này đã cải thiện tinh thần trách nhiệm của người dân và có được sự hưởng ứng của các bộ ngành, thành phố và người dân. Các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, UN (UN-Habitat), USAID và AFD, thông qua việc tham gia thực hiện chương trình này, sẽ giúp quảng bá những thành tựu và bài học kinh nghiệm ở Ma Rốc và áp dụng ở các nước khác trên thế giới. Sự quan tâm đặc biệt của nhà vua đối với vấn đề nhà ổ chuột và chương trình VSB là điều kiện chính trị không thể thiếu để Chính phủ duy trì những nỗ lực của mình nhằm thực hiện những mục tiêu đề ra của chương trình. Ahmed Taoufik HEJIRA Phiên hop toàn thể V: Chiến lươc giảm ₫ói nghèo của ₫ia phương trong CDS Mohamed Najib Lahlou - 2
  4. Chiến lươc Phát triển thành phố: Từ Tầm nhìn tới Tăng trưởng và Xóa ₫ói giảm nghèo 24-26 tháng 11 năm 2004/Hà Nôi, Viêt Nam Số liệu chung 270.000 hộ gia đình hay 4,5% dân số đô thị +5,6%/năm từ năm 1992 tới năm 2001 70 khu vực đô thị có liên quan Giải thích Việc người dân nông thôn chuyển đến đô thị góp phần làm tăng tỷ lệ đô thị hóa từ 48% năm 1994 lên 60%. Người di cư với thu nhập thấp không có đủ chỗ ở trong các khu vực đô thị (30% hộ gia đình đô thị có thu nhập thấp hơn mức lương tối thiểu 1,5 lần) Sự mất cân đối giữa cung và cầu của thị trường nhà đất đã có nhiều tác động tiêu cực, đặc biệt là về vấn đề đất đai, tiêu chuẩn và tài chính v.v. (khoảng 30% trong tổng số 115.000 ngôi nhà xây dựng mỗi năm là nhà xây dựng tự phát). Lịch sử quá trình chống nhà ổ chuột Trước thập Chính sách cải cách thể chế, hỗ trợ FNAET, chương trình UDP đầu tiên kỷ 80 và tổ chức tái xây dựng khu ổ chuột Trong thập Xây dựng các chương trình ANHI, SNEC và ATTACHAROUK; kỷ 80 Cấp đất cho người dân sống trong khu ổ chuột, xây dựng một cơ chế bình đẳng và thống nhất … Trong thập Chương trình đặc biệt chống nhà ổ chuột, giải thưởng quốc tế, tập hợp kỷ 90 các chiến lược trước đây, xây dựng các chiến lược mới (PLHDU, ZUN…). Chính sách mới hiện tại trong bối cảnh quốc gia có điều kiện thuận lợi : Chương trình “villes sans bidonvilles” (Thành phố không có nhà ổ chuột) (1) Bối cảnh thực hiện chương trình Quốc tế: Tuyên bố thiên niên kỷ của UN về cải thiện điều kiện sống, cho tới năm 2020, cho ít nhất 100 triệu người sống trong các khu ổ chuột. Trong nước: Phát biểu của hoàng gia ngày 20 tháng 8 năm 2001 thúc giục chính phát triển xây dựng một chương trình quốc gia đoàn kết, xác định rõ trách nhiệm trong việc chống nhà ổ chuột. Phát biểu của Hoàng gia ngay 30 tháng 7 năm 2003 kêu gọi kiểm soát và kiểm toán Phiên hop toàn thể V: Chiến lươc giảm ₫ói nghèo của ₫ia phương trong CDS Mohamed Najib Lahlou - 3
  5. Chiến lươc Phát triển thành phố: Từ Tầm nhìn tới Tăng trưởng và Xóa ₫ói giảm nghèo 24-26 tháng 11 năm 2004/Hà Nôi, Viêt Nam chặt chẽ hoạt động quản lý các công trình công cộng; Các cơ quan Chính phủ cùng thực hiện phát triển môi trường sống và chống lại nhà ổ chuột; tăng cường phân cấp quản lý thông qua các chính sách mới. (2) Mục tiêu và các kết quả dự kiến • Đưa nội dung chống nhà ổ chuột vào tầm nhìn phát triển trung hạn, đưa thành phố trở thành đơn vị lập chương trình trong khung hợp đồng (hợp đồng VSB) giữa nhà nước và các thành phố với chiến lược tập trung vào phòng ngừa, huy động đất và nguồn lực tài chính, hợp tác với khu vực tư nhân và xã hội hóa các dự án; • Xóa bỏ nhà ổ chuột để tới năm 2010 đó không còn là vấn đề nghiêm trọng (trung bình mỗi năm sẽ có 10 – 15 thành phố tuyên bố không còn nhà ổ chuột); • Cải thiện điều kiện nhà ở cho trên 210.000 hộ gia đình ở 70 thành phố, góp phần chống nghèo đói và suy thoái đô thị. (3) Chương trình đầu tiên (2004) • 17 thành phố và đô thị: • 1 tham gia đầy đủ năm 2004; • 3 đã đặt mục tiêu; • 13 sẽ đặt mục tiêu; giải quyết cho 154.176 hộ gia đình (48.003 hộ liên quan đã bắt đầu triển khai còn 62.170 hộ đang thỏa thuận). (4) Điều kiện thành công của chương trình • Khung thể chế – “Le manuel de procedures” (Tài liệu hướng dẫn) chỉ ra các cách quản lý chương trình và đề xuất một số biện pháp tài chính và điều kiện triển khai. – “Le contrat de ville” (hợp đồng thành phố) là tài liệu ký kết giữa nhà nước và đô thị làm rõ trách nhiệm của mỗi bên và cung cấp số liệu kỹ thuật và tài chính phục vụ công tác triển khai. Tài liệu này cũng chỉ ra các điều khoản về kiểm soát và xử phạt khi vi phạm. • Ban giám sát theo dõi thực hiện: – Ủy ban quốc gia về theo dõi thực hiện do Thủ tướng chủ trì gồm đại diện của các bộ nội vụ, tài chính và tư nhân hóa, và nhà đất và quy hoạch đô thị. Ủy ban có nhiệm vụ giám sát và đánh giá kết quả chương trình; – Ủy ban điều phối khu vực do Wali chủ trì gồm đại diện của các tỉnh, quận, huyện, Bộ nhà đất và quy hoạch đô thị và các tổ chức thực hiện. Ủy ban có nhiệm vụ điều phối triển khai và giám sát, đánh giá chương trình tại cấp vùng; Phiên hop toàn thể V: Chiến lươc giảm ₫ói nghèo của ₫ia phương trong CDS Mohamed Najib Lahlou - 4
  6. Chiến lươc Phát triển thành phố: Từ Tầm nhìn tới Tăng trưởng và Xóa ₫ói giảm nghèo 24-26 tháng 11 năm 2004/Hà Nôi, Viêt Nam – Ủy ban theo dõi cấp tỉnh do chủ tịch tỉnh hay quận làm chủ tịch gồm đại diện các xã, Bộ nhà đất và quy hoạch đô thị, các công ty nhà nước, các đơn vị cung cấp dịch vụ, các chuyên gia, tổ chức phi chính phủ địa phương và các phòng ban kỹ thuật có liên quan; – Tổ VSB trực thuộc Bộ Nhà đất và Quy hoạch đô thị được tăng cường nhân lực và vật chất. Tổ này được thành lập để thực hiện nhiệm vụ theo dõi và đánh giá chương trình. Đồng thời, này cũng sẽ chịu trách nhiệm giám sát và phối hợp hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhằm tạo điều kiện thực hiện chương trình. Al Omrane Holding là cán bộ chủ chốt được chỉ định thực hiện chương trình VSB cùng với các cán bộ khác của Bộ Nhà đất và Quy hoạch đô thị hay tập đoàn CDG … (5) Hạn chế phát triển nhà ở tồi tàn • Kiểm soát và trừng phạt – Dự thảo luật 04/04 quy định nhiều điều khoản về nhà ở và quy hoạch đô thị đặc biệt là dân sự hóa và hình sự hóa các hành vi vi phạm. • Phát triển các dự án nhà cộng đồng: – Huy động và xác định đất phục vụ dự án (3.400 Ha đã được nghiên cứu và đề xuất năm 2004 và 5000 ha sẽ được xác định năm 2005); – Tiếp tục cấp vốn cho các cơ sở hạ tầng cơ bản thong qua FSH (Quỹ nhà đất đoàn kết); – Hợp tác với khu vực tư nhân; – Quỹ đảm bảo (FOGARIM và FOGALOGE-public); – Sử dụng tín dụng vi mô phục vụ dự án nhà cộng dồng. (6) Các biện pháp khác • Xã hội hóa dự án: Các hoạt động này sẽ được giao cho Cơ quan phát triển xã hội, cộng đồng địa phương, các đơn vị thực hiện dự án, các hiệp hội v.v. • Đánh giá dự án: Theo kế hoạch mỗi năm sẽ tiến hành đánh giá sơ bộ và đánh giá cuối cùng một lần. Một số chỉ tiêu hoạt đã được xác định và cần đánh giá những hoạt động đã thực hiện để tiến hành những điều chỉnh cần thiết. • Thông tin và liên lạc: Sẽ thông qua một kế hoạch về thông tin, liên lạc phục vụ cho chương trình này, bao gồm cả chiến dịch quảng bá định ký thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và website. • Tăng cường hợp tác để đảm bảo thành công lâu dài: – Trong nước, các tổ chức, cơ quan có liên quan sẽ được tập hợp thành nhóm, Phiên hop toàn thể V: Chiến lươc giảm ₫ói nghèo của ₫ia phương trong CDS Mohamed Najib Lahlou - 5
  7. Chiến lươc Phát triển thành phố: Từ Tầm nhìn tới Tăng trưởng và Xóa ₫ói giảm nghèo 24-26 tháng 11 năm 2004/Hà Nôi, Viêt Nam hiệp hội (Bộ phát triển xã hội, Gia đình và Đoàn kết, Bộ Việc làm và Chuyên môn, Định hướng chung cho cộng đồng, ADS, các hiệp hội ở quận v.v.…) – Quốc tế, chương trình này sẽ được hỗ trợ về tài chính từ cơ quan phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng đầu tư châu Âu (BEI), chương trình MEDA, đồng thời sẽ được hỗ trờ kỹ thuật và thể chế từ Ngân hàng thế giới, USAID, liên minh các thành phố và Cơ quan Hợp tác Pháp (SCAC). (7) Tính nhất quán và phương thức thực hiện Phương thức thực hiện (hộ gia đình) Nội dung chương trình Xây dựng Quy hoạch Tái định ZAP (3) Tổng lại (1) lại (2) cư (4) Chương trình 16 834 34 930 1 306 15 211 68 290 trước năm 2004 Chương trình 20 873 26 555 1 584 13 148 62 460 năm 2004 Những năm 24 792 12 553 28 757 15 768 81 870 còn lại Tổng 62 508 74 038 31 647 44 127 212 320 29% 35% 15% 21% 100% • Kết nối các khu vực thành có sở hạ tầng • Kết quả thu được là các lô đất • Tiếp tục cải tạo, hõ trợ • Kết quả là căn hộ (8) Huy động tài chính và đất Đã giải Nội dung chương Hộ gia Diện tích Chi phí Được cấp ngân* trình đình (ha) (MDh) (MDh) (MDh) Chương trình trước 28.290 1.662,83 6.537,39 1.818,35 1.182,68 năm 2004 Chương trình năm 62.160 1.411,04 4.881,62 1.563,92 0,00 2004 Các năm còn lại 81.870 2.105,81 5.699,57 2.035,35 0,00 Tổng 212.320 5.179,68 17.118,59 5.417,62 1.182,68 * khoảng 958 MDh từ ngân sách chung và FSH Phiên hop toàn thể V: Chiến lươc giảm ₫ói nghèo của ₫ia phương trong CDS Mohamed Najib Lahlou - 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản