Tài liệu cơ sở thiết kế máy - nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy

Chia sẻ: quang30011985

Mục tiêu: Khảo sát cơ sở tính toán các chi tiết máy công dụng chung, kết cấu của các cụm chi tiết máy thông dụng. Nội dung: Nghiên cứu kết cấu và tính toán các chi tiết máy, cụm chi tiết máy theo các chỉ tiêu khả năng làm việc. Nghiên cứu nguyên lý làm việc, phương pháp tính toán cho sự phối hợp làm việc của các chi tiết máy.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tài liệu cơ sở thiết kế máy - nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy

Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 1
Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc
Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 2


Chương 1 1.1 Khái niệm về thiết kế

1.2 Quá trình thiết kế

1.3 Cơ cấu và máy


1.4 Mục tiêu, nội dung môn học


1.5 Quá trình TKM và CTM

1.6 Các phương pháp thiết kế


1.7 Máy tính hỗ trợ TKM


1.8 Hệ đơn vị trong TKM

1.9 Công cụ tính trong TKM


Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc
Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 3


1.1 Khái niệm về thiết kế:

Thiết kế là một quá trình sáng tạo và truyền đạt những ý tưởng đến
những người khác.
Vị trí của thiết kế máy trong khái niệm thiết kế chung:
Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc
Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 4


1.1 Khái niệm về thiết kế:

Sự triển khai ý tưởng thiết kế nói chung:
Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc
Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 5


1.2 Quá trình thiết kế:

Là quá trình liên quan đến toàn bộ hoạt động sản xuất từ nhận đơn đặt
hàng đến xuất xưởng sản phẩm.
Hai loại hình thiết kế kỹ thuật – vượt rào cản và đồng thời.
Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc
Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 6


1.3 Cơ cấu và máy:

Cơ cấu là hệ thống gồm nhiều khâu liên kết với nhau dùng để truyền
hay biến đổi chuyển động.
Máy gồm một hay nhiều cơ cấu, cũng dùng để biến đổi hoặc truyền
chuyển động. Máy được phân loại như sau:
 Máy năng lượng
 Máy công tác, bao gồm vận chuyển và công nghệ
 Máy xử lý thông tin
 Máy điều khiển

Máy nói chung bao gồm ba thành phần chính.

Chi tiết máy, cụm chi tiết máy công dụng chung và công dụng riêng.

Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc
Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 7


1.4 Mục tiêu và nội dung của môn học:

Mục tiêu: Khảo sát cơ sở tính toán các chi tiết máy công dụng chung,
kết cấu của các cụm chi tiết máy thông dụng.
Nội dung: Nghiên cứu kết cấu và tính toán các chi tiết máy, cụm chi tiết
máy theo các chỉ tiêu khả năng làm việc. Nghiên cứu nguyên lý làm
việc, phương pháp tính toán cho sự phối hợp làm việc của các chi tiết
máy.
Các môn học liên quan:
 Cơ học lý thuyết
 Sức bền vật liệu
 Nguyên lý máy
 Vật liệu học
 Vẽ kỹ thuật
Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc
Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 8


1.5 Quá trình thiết kế máy và chi tiết máy:

Tương tự quá trình thiết kế sản phẩm, quá trình thiết kế máy bao gồm:
 Xác định nhu cầu thị trường
 Xác định yêu cầu kỹ thuật
 Xác định nguyên lý hoạt động cho máy
 Lập sơ đồ động máy
 Tính toán bộ phận cung cấp năng lượng – phân phối tỉ số truyền
 Chọn vật liệu cho các chi tiết máy
 Tính toán động học, động lực học cho các chi tiết máy
 Sản xuất mẫu thử, điều chỉnh, sửa lại thiết kế
 Lập tài liệu thiết kế

Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc
Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 91.6 Các phương pháp thiết kế:


Thiết kế đơn định

Thiết kế theo độ tin cậy

Thiết kế bền vững
Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc
Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 101.7 Máy tính hỗ trợ thiết kế:
Các phần mềm hỗ trợ thiết kế trong các công đoạn:
 Vẽ và mô hình hóa
 Tính toán
 Mô phỏng
 Lập trình
…

Trí tuệ nhân tạo và các hệ chuyên gia
Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc
Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 111.8 Hệ thống đơn vị trong thiết kế máy:
Hệ đơn vị SI và hệ Anh
Sự thích hợp (với thói quen của người sử dụng) của các đơn vị đo
truyền thống
1.9 Công cụ tính trong thiết kế máy:
Các công cụ hỗ trợ tính toán theo thời gian
Chương 1: Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy Trần Thiên Phúc
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản