Tài liệu giảng dạy kinh tế chính trị

Chia sẻ: anhvu

Môn học này giúp cho học viên hiểu rõ dạy học kinh tế chính trị là một khoa học, nắm vững mục tiêu môn học và việc thực hiện mục tiêu dạy học môn kinh tế chính trị, hệ thống nguyên tắc dạy học và hệ thống phương pháp dạy học kinh tế chính trị

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản