Tài liệu học ETABS trong tính toán thiết kế nhà cao tầng

Chia sẻ: nhungmon

Tài liệu giới hạn trong việc giải các bài toán trong giới hạn đàn hồi tuyến tính (Linear). (Lý thuyết đàn hồi tuyến tính được xây dựng trên cơ sở giả thuyết biến dạng nhỏ, lý thuyết đàn hồi phi tuyến dựa trên giả thuyết biến dạng lớn).

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản