Tài liệu hướng dẫn điện công nghiệp Chương 2

Chia sẻ: tranvanken

BÀI 2 MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ I. LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU BA PHA BẰNG KHỞI ĐỘNG TỪ ĐƠN 1. MỤC ĐÍCH - Hiểu được trang bị điện và nguyên lý làm việc của mạch điện mở máy động cơ xoay chiều ba pha bằng khởi động từ đơn. - Lắp ráp và đấu được mạch điện mở máy động cơ xoay chiều 3 pha bằng khởi động từ đơn. 2. TÓM TẮT LÝ THUYẾT Đóng cắt động cơ xoay chiều ba pha bằng cầu dao hoặc áp tô mát có nhược điểm: - Tần số đóng cắt thấp. - Vận hành nặng nề,...

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn điện công nghiệp Chương 2

Tài liệu hướng dẫn thực tập Điện Công Nghiệp
BÀI 2
MẠCH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ

I. LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU BA PHA
BẰNG KHỞI ĐỘNG TỪ ĐƠN
1. MỤC ĐÍCH
- Hiểu được trang bị điện và nguyên lý làm việc của mạch điện mở máy
động cơ xoay chiều ba pha bằng khởi động từ đơn.
- Lắp ráp và đấu được mạch điện mở máy động cơ xoay chiều 3 pha bằng
khởi động từ đơn.

2. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Đóng cắt động cơ xoay chiều ba pha bằng cầu dao hoặc áp tô mát có nhược
điểm:
- Tần số đóng cắt thấp.
- Vận hành nặng nề, tốn sức lao động, năng suất thấp.
- Khả năng bảo vệ an toàn cho người và động cơ khi có sự cố rất thấp.
- Khó tự động hóa quá trình vận hành động cơ.
Phương pháp mở máy động cơ xoay chiều 3 pha bằng khởi động từ đơn sẽ
khắc phục được nhược điểm trên.
* Trang bị điện của mạch
- Áp tô mát ba pha (CB).
- Cầu chì ba pha (FUSE).
- Bộ nút ấn (ON, OFF).
- Bộ công tắc tơ (K).
- Rơ le nhiệt (OLR).
- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sốc (M).

3. NỘI DUNG THỰC HÀNH
3.1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị

Thiết bị, dụng cụ Số lượng
TT Ghi chú
Panel nguồn MEP-1 01 chiếc
1
Cầu chì 04 chiếc
2
Công tắc tơ 01 chiếc
3
Bộ nút ấn 2 phím 01 bộ
4
Rơ le nhiệt 01 chiếc
5
Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sốc 01 chiếc
6
Dây nối 01 bộ
7
Đồng hồ vạn năng, tuốc nơ vít… 01 bộ
8

3.2. Sơ đồ thực hành
Bộ môn Kỹ thuật Điện – Đại học Cần Thơ Trang 13
Tài liệu hướng dẫn thực tập Điện Công Nghiệp
Hình 2.1: Mạch khởi động động cơ bằng khởi
động từ đơn
3.3. Các bước thực hiện
Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật cơ bản của các
thiết bị như:
- Điện áp và dòng điện định mức.
- Tình trạng hoạt động của thiết bị (tốt hay hỏng),…
Bước 2: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 2.1
Bước 3: Kiểm tra nguội theo các bước sau:
- Nối dây từ bót trên mạch vào động cơ.
- Kiểm tra mạch động lực: Ấn vào núm của công tắc tơ, đo l ần l ược các
cặp pha bằng đồng hồ vạn năng để thang điện trở, đồng hồ chỉ giá tr ị điện tr ở
bằng điện trở giữa hai đầu cực ra dây động cơ.
- Kiểm tra mạch điều khiển: Đặt que đo của ôm mét vào hai đầu của mạch
điều khiển, mạch điều khiển sẽ nối đúng nếu ôm mét chỉ giá trị “∞” khi chưa tác
động và chỉ giá trị tương đương với điện trở cuộn hút công tắc tơ trong các trường
hợp sau:
+ Ấn nút ON.
+ Ấn vào núm của công tắc tơ (để đóng tiếp điểm duy trì).
Bước 4: Hoạt động thử theo các bước sau:
- Nối dây nguồn.
- Đóng áp tô mát nguồn.
- Ấn nút ON quan sát hoạt động của động cơ.
- Ấn nút OFF dừng động cơ.
- Cắt áp tô mát.
- Theo dõi hoạt động của động cơ ghi vào bảng chân lí.

4. VIẾT BÁO CÁO THỰC HÀNH
4.1. Trang bị điện và nguyên lý hoạt động của mạch.

Bộ môn Kỹ thuật Điện – Đại học Cần Thơ Trang 14
Tài liệu hướng dẫn thực tập Điện Công Nghiệp
4.2. Sơ đồ thực hành.
4.3. Bảng chân lí.
4.4. Nhận xét.

Hoạt động của các phần tử trong mạch
Thứ tự Trạng thái
điều khiển điều khiển Cuộn hút K Động cơ M
K11 K12
1 ON
Ấn OFF
2
Ấn ON
3
Tác động OLR
4

5. CÂU HỎI KIỂM TRA
Câu 1: Khi mở máy động cơ bằng khởi động từ đơn có ưu điểm gì hơn so
với việc mở máy bằng cầu dao hoặc áp tô mát?
Câu 2: Có thể sử dụng công tắc để thay thế cho bộ nút ấn được không?
Nếu được thì mạch điện có nhược điểm gì?
Câu 3: Trong trường hợp công tắc tơ chỉ có 3 tiếp điểm chính (không có
tiếp điểm phụ duy trì), bạn có thể thay đổi cách đấu để mạch hoạt động tạm thời
được không? Nếu được, hãy vẽ sơ đồ mạch?
Câu 4: Với mạch điện hình 2.1a, nếu ta bỏ tiếp điểm K 12 thì khi ta ấn nút
ON động cơ M sẽ hoạt động như thế nào?
Câu 5: Ưu và nhược điểm của mạch điện mở máy bằng khởi động từ?

II. LẮP MẠCH ĐIỆN MỞ MÁY ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU BA PHA CÓ
THỬ NHÁP
1. MỤC ĐÍCH
- Hiểu được ý nghĩa nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển động cơ
xoay chiều ba pha có thử nháp.
- Lắp ráp và đấu được mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều ba pha có
thử nháp theo sơ đồ.

2. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Trước khi đưa các động cơ vào làm việc lâu dài theo yêu cầu của công việc,
để đảm bảo an toàn ta cần phải hoạt động thử (thử nháp) trong thời gian ngắn.
Quá trình thử thường lặp lại vài lần (ấn nhả liên tục theo kiểu xung nhịp) bằng
cách sử dụng nút ấn có phục hồi nhưng không duy trì. Nếu mạch điện hoạt đ ộng
tốt thì quá trình thử sẽ kết thúc và mạch chuyển sang trạng thái làm việc lâu dài.
* Trang bị điện của mạch
- Áp tô mát ba pha (CB).
- Cầu chì ba pha (FUSE).
- Bộ nút ấn (ON, OFF, JOG).
- Bộ công tắc tơ (K).
- Rơle trung gian (RL).
- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sốc (M).
- Rơ le nhiệt (OLR).

3. NỘI DUNG THỰC HÀNH
3.1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị

Bộ môn Kỹ thuật Điện – Đại học Cần Thơ Trang 15
Tài liệu hướng dẫn thực tập Điện Công Nghiệp
Thiết bị, dụng cụ Số lượng
TT Ghi chú
01 chiếc
1 Panel đa năng MEP-1
Cầu chì 04 chiếc
2
Công tắc tơ 01 chiếc
3
Bộ nút ấn 3 phím 01 bộ
4
Rơ le nhiệt 01 chiếc
5
Rơle trung gian 01 chiếc
6
Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sốc 01 chiếc
6
Dây nối, jắc cắm 01 bộ
7
Đồng hồ vạn năng, tuốc nơ vít… 01 bộ
8

3.2. Sơ đồ thực hành
Hình 2.2a: Mạch điều khiển mở máy động cơ ba pha có thử nháp
Hình 2.2b: Mạch điều khiển mở máy động cơ ba pha có thử nháp
Hình 2.2b: Mạch động lực mở
máy động cơ ba pha có thử nháp
3.3. Các bước thực hiện

Bộ môn Kỹ thuật Điện – Đại học Cần Thơ Trang 16
Tài liệu hướng dẫn thực tập Điện Công Nghiệp
Bước 1: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 2.2.
Bước 2: Kiểm tra nguội theo các bước sau:
- Nối dây từ bót từ bót trên mạch vào động cơ.
- Kiểm tra mạch động lực.
- Kiểm tra mạch điều khiển.
+ Đặt que đo của ôm mét vào hai đầu của mạch điều khiển, mạch điều
khiển sẽ nối đúng nếu ôm mét chỉ giá trị “∞” khi chưa tác động và chỉ giá trị tương
đương với điện trở cuộn hút công tắc tơ trong các trường hợp sau:
+ Ấn nút JOG.
Bước 3: Hoạt động thử theo các bước sau:
- Nối dây nguồn.
- Đóng áp tô mát nguồn.
- Ấn, nhả nút JOG (3 lần) quan sát hoạt động của động cơ. Nếu quá trình
thử nháp hoạt động tốt ta chuyển sang bước tiếp theo.
- Ấn nút ON.
- Ấn nút OFF dừng động cơ.
- Cắt áp tô mát.
- Theo dõi hoạt động của động cơ ghi vào bảng chân lí.

4. VIẾT BÁO CÁO THỰC HÀNH
4.1. Đặc tính kỹ thuật và các tham số kỹ thuật của khởi động từ đơn và
thiết bị bảo vệ.
4.2. Sơ đồ thực hành.
4.3. Bảng chân lí.
4.4. Nhận xét.

Hoạt động của các phần tử trong mạch
Thứ tự Trạng thái
điều khiển điều khiển Cuộn hút K Động cơ M
K11 K12
Ấn nút JOG
1
Nhả JOG
2
Ấn ON
3
Ấn OFF
4
Ấn ON
5
Tác động OLR
6

5. CÂU HỎI KIỂM TRA
Câu 1: Tại sao phải tiến hành thử máy theo kiểu xung (ấn, nhả liên tục)?
Câu 2: Giả sử bạn đấu nhằm tiếp điểm duy trì là tiếp điểm thường đóng
hiện tượng gì xảy ra khi mạch điều khiển được cấp điện?
Câu 3: Sử dụng cuộn hút công tắc tơ loại 380V~ có ưu điểm gì so với cuộn
hút công tắc tơ loại 220V~?
Câu 4: Ưu và nhược điểm của mạch điện mở máy có thử nháp?
Bộ môn Kỹ thuật Điện – Đại học Cần Thơ Trang 17
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản