Tài liệu Hướng dẫn sử dụng: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng - Siêu thị - Kho hàng

Chia sẻ: Hoa Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:769

1
392
lượt xem
137
download

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng - Siêu thị - Kho hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng - Siêu thị - Kho hàng có nội dung giới thiệu về phần mềm VNUNi® SIC - đây là phần mềm giúp người quản lý bán hàng thu được những thông tin quản lý cần thiết, từ đó vạch ra chiến lược bán hàng hiệu quả cũng như giúp các nhân viên bán hàng tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng với hiệu suất làm việc cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng - Siêu thị - Kho hàng

 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng-Siêu thị-Kho hàng Mã số: 15BM/STPM/VNUNI Ngày cập nhật cuối: 02/17/2009 Phiên bản hiện hành: 1.0 VNUNI JOINT STOCK COMPANY TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VNUNi® Sales & Inventory Control Quản lý Bán hàng – Siêu thị - Kho hàng Mã phần mềm: VNUNi® SIC Mã tài liệu: 15BM/STPM/VNUNI Hà nội, 2007 http://www.vnuni.net Trang 1
 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng-Siêu thị-Kho hàng Mã số: 15BM/STPM/VNUNI Ngày cập nhật cuối: 02/17/2009 Phiên bản hiện hành: 1.0 Mục lục I. Tổng quan...................................................................................................... 6 II. Quản trị hệ thống .......................................................................................... 7 1. Cài đặt chương trình........................................................................................................... 7 1.1. Thiết lập cấu hình chạy trên mạng.................................................................................. 14 1.2. Chạy chương trình máy đã cài MS SQL 2000 ................................................................ 17 1.3. Lỗi khi đăng nhập vào phần mềm .................................................................................. 18 2. Đăng ký bản quyền........................................................................................................... 22 3. Quản trị Database............................................................................................................. 25 3.1. Detachdb ....................................................................................................................... 25 3.2. Attachdb ........................................................................................................................ 29 3.3. Backupdb ...................................................................................................................... 32 3.4. Restoredb ...................................................................................................................... 44 3.5. Updatedb ....................................................................................................................... 47 3.6. Update_struct................................................................................................................. 48 4. Quản trị người dùng ......................................................................................................... 51 4.1. Người sử dụng ............................................................................................................... 52 4.2. Nhóm người sử dụng .................................................................................................... 57 4.3. Quyền sử dụng............................................................................................................... 62 4.4. Phân quyền .................................................................................................................... 66 5. Theo dõi lưu vết hệ thống................................................................................................. 68 6. Thiết lập thông số chương trình (Lựa chọn) ...................................................................... 73 6.1. Đơn vị sử dụng .............................................................................................................. 75 6.2. Chương trình ................................................................................................................ 77 6.3. Danh mục ...................................................................................................................... 80 6.4. Chứng từ........................................................................................................................ 80 III. Thanh công cụ, menu và các phím tắt........................................................ 95 1. Áp dụng chung ................................................................................................................. 95 1.1. Thanh menu chính ......................................................................................................... 95 1.2. Thanh công cụ ............................................................................................................. 100 1.3. Phím tắt ....................................................................................................................... 101 2. Áp dụng cho màn hình danh sách ....................................................................................102 2.1. Menu ........................................................................................................................... 102 2.2. Thanh công cụ ............................................................................................................. 103 2.3. Nút thao tác ................................................................................................................. 103 2.4. Phím tắt ....................................................................................................................... 104 3. Áp dụng cho màn hình chi tiết .........................................................................................105 http://www.vnuni.net Trang 2
 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng-Siêu thị-Kho hàng Mã số: 15BM/STPM/VNUNI Ngày cập nhật cuối: 02/17/2009 Phiên bản hiện hành: 1.0 3.1. Trạng thái màn hình..................................................................................................... 105 3.2. Nút thao tác ................................................................................................................. 107 3.3. Phím tắt ....................................................................................................................... 111 IV. Quản lý danh mục ..................................................................................... 112 1. Nhóm hàng hóa ...............................................................................................................112 2. Hàng hóa.........................................................................................................................126 3. Kho hàng.........................................................................................................................168 4. Nhóm đối tác kinh doanh.................................................................................................181 5. Khách hàng .....................................................................................................................193 6. Nhà cung cấp ..................................................................................................................226 7. Nhà sản xuất....................................................................................................................253 8. Nhân viên........................................................................................................................266 9. Tài khoản kế toán............................................................................................................286 10. Khoản mục thu chi ..........................................................................................................297 11. Tiền tệ.............................................................................................................................309 12. Đơn vị tính ......................................................................................................................321 13. Tài khoản ngân hàng .......................................................................................................322 V. Quản lý nghiệp vụ ..................................................................................... 332 1. Đơn đặt hàng...................................................................................................................332 2. Nhập mua........................................................................................................................353 3. Khách hàng trả lại ...........................................................................................................389 4. Xuất bán..........................................................................................................................412 5. Bán lẻ siêu thị..................................................................................................................438 6. Trả lại nhà cung cấp ........................................................................................................455 7. Điều chuyển kho .............................................................................................................479 8. Xác nhận điều chuyển kho...............................................................................................491 9. Kiểm kê kho....................................................................................................................495 10. In tem mã vạch, tem kệ hàng ...........................................................................................508 11. Nhập số dư tồn kho đầu kỳ..............................................................................................514 12. Chuyển số dư tồn kho cuối kỳ. ........................................................................................523 13. Thanh toán với khách hàng..............................................................................................526 http://www.vnuni.net Trang 3
 4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng-Siêu thị-Kho hàng Mã số: 15BM/STPM/VNUNI Ngày cập nhật cuối: 02/17/2009 Phiên bản hiện hành: 1.0 14. Thanh toán với nhà cung cấp ...........................................................................................541 15. Tổng hợp/Chi tiết công nợ...............................................................................................555 16. Nhập số dư công nợ đầu kỳ .............................................................................................562 17. Chuyển số dư công nợ cuối kỳ.........................................................................................570 18. Thu tiền...........................................................................................................................573 19. Chi tiền ...........................................................................................................................585 20. Sổ quỹ.............................................................................................................................596 21. Tra cứu hàng theo chứng từ.............................................................................................600 21.1. Đơn đặt hàng ........................................................................................................... 603 21.2. Phiếu nhập hàng....................................................................................................... 608 21.3. Phiếu trả lại nhà cung cấp ........................................................................................ 615 21.4. Phiếu xuất bán ......................................................................................................... 621 21.5. Phiếu khách hàng trả lại ........................................................................................... 628 21.6. Phiếu bán lẻ siêu thị ................................................................................................. 634 21.7. Phiếu điều chuyển kho ............................................................................................. 640 21.8. Phiếu điều chỉnh kho (kiểm kê) ................................................................................ 645 22. Cập nhật giá nhập mới nhất .............................................................................................651 23. Theo dõi khách hàng .......................................................................................................660 24. Doanh số theo khách hàng...............................................................................................664 25. Phân tích bán hàng ..........................................................................................................670 26. Theo dõi giá vốn .............................................................................................................677 27. Thông tin quản trị............................................................................................................684 VI. Báo cáo....................................................................................................... 701 1. Báo cáo nhập...................................................................................................................703 1.1. Nhật ký mua hàng........................................................................................................ 703 1.2. Nhật ký trả lại nhà cung cấp......................................................................................... 705 1.3. Bảng kê mua hàng ....................................................................................................... 707 1.4. Bảng kê hàng trả lại nhà cung cấp................................................................................ 709 2. Báo cáo xuất....................................................................................................................711 2.1. Nhật ký bán hàng......................................................................................................... 711 2.2. Nhật ký khách hàng trả lại ........................................................................................... 713 2.3. Nhật ký bán lẻ siêu thị ................................................................................................. 715 2.4. Bảng kê hàng bán ........................................................................................................ 717 2.5. Bảng kê hàng khách trả lại ........................................................................................... 720 2.6. Bảng kê hàng bán lẻ siêu thị......................................................................................... 722 3. Báo cáo chuyển kho ........................................................................................................724 http://www.vnuni.net Trang 4
 5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng-Siêu thị-Kho hàng Mã số: 15BM/STPM/VNUNI Ngày cập nhật cuối: 02/17/2009 Phiên bản hiện hành: 1.0 3.1. Nhật ký chuyển kho ..................................................................................................... 724 3.2. Bảng kê hàng chuyển kho ............................................................................................ 725 4. Báo cáo tồn kho...............................................................................................................727 4.1. Tổng hợp nhập-xuất-tồn (Theo số lượng và giá trị ) ..................................................... 727 4.2. Tổng hợp nhập-xuất-tồn (Theo số lượng ).................................................................... 729 4.3. Thẻ kho ....................................................................................................................... 732 5. Báo cáo thu tiền...............................................................................................................735 5.1. Nhật ký thu tiền bán hàng ............................................................................................ 735 5.2. Nhật ký thu tiền nhà cung cấp trả lại ............................................................................ 736 5.3. Nhật ký thu tiền khác ................................................................................................... 738 6. Báo cáo chi tiền...............................................................................................................740 6.1. Nhật ký chi tiền mua hàng ........................................................................................... 740 6.2. Nhật ký chi tiền khách hàng trả lại ............................................................................... 741 6.3. Nhật ký chi tiền khác ................................................................................................... 743 7. Báo cáo công nợ..............................................................................................................745 7.1. Tổng hợp công nợ phải thu .......................................................................................... 745 7.2. Tổng hợp công nợ phải trả ........................................................................................... 747 8. Báo cáo quản trị ..............................................................................................................749 8.1. Danh sách khách hàng có doanh số cao nhất ............................................................... 749 8.2. Danh sách nhà cung cấp có chi phí mua hàng cao nhất................................................. 751 8.3. Danh sách nhân viên có doanh số cao nhất................................................................... 753 8.4. Danh sách mặt hàng bán chạy nhất .............................................................................. 755 8.5. Sổ tổng hợp tài khoản .................................................................................................. 757 8.6. Sổ quỹ ......................................................................................................................... 759 8.7. Doanh số bán hàng (Bán buôn) .................................................................................... 761 8.8. Doanh số bán hàng (Bán lẻ) ......................................................................................... 763 8.9. Bảng phân tích bán hàng (Bán buôn) ........................................................................... 765 8.10. Bảng phân tích bán hàng (Bán lẻ)............................................................................. 767 http://www.vnuni.net Trang 5
 6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng-Siêu thị-Kho hàng Mã số: 15BM/STPM/VNUNI Ngày cập nhật cuối: 02/17/2009 Phiên bản hiện hành: 1.0 I. Tổng quan Quản lý bán hàng trong các doanh nghiệp là công việc rất quan trọng. Trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, các doanh nghiệp muốn bán được hàng, ngoài việc tìm ra thị trường, các mặt hàng phù hợp mà còn phải có chiến lược bán hàng hợp lý, linh động, đánh đúng vào tâm lý và nguyện vọng của khách hàng. Từ những nhu cầu này đòi hỏi các doanh nghiệp cần xây dựng cho mình một hệ thống quản lý bán hàng chuyên nghiệp và đem lại hiệu quả cao. Đúc kết từ những thực tế này cộng với lòng nhiệt huyết cùng toàn thể đội ngũ lập trình viên có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm qua nhiều dự án lớn, công ty chúng tôi đã xây dựng phần mềm VNUNi® SIC, phần mềm này sẽ giúp người quản lý bán hàng thu được những thông tin quản lý cần thiết, từ đó vạch ra những chiến lược bán hàng hiệu quả cũng như giúp các nhân viên bán hàng tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng với hiệu suất làm việc cao. Với mong muốn sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. VNUNI rất mong nhận được các ý kiến đóng góp từ phía người sử dụng. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Công ty Cổ phần VNUNI Địa chỉ 1: Nhà 17, ngõ 14, phố Pháo Đài Láng, Q.Đống Đa – TP. Hà Nội Địa chỉ 2: Phòng 1506, tòa nhà 4F, khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 04-24.25.829 MB: 0912.006.999 Email: info@vnuni.net Website: http://www.vnuni.net http://www.vnuni.net Trang 6
 7. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng-Siêu thị-Kho hàng Mã số: 15BM/STPM/VNUNI Ngày cập nhật cuối: 02/17/2009 Phiên bản hiện hành: 1.0 II. Quản trị hệ thống 1. Cài đặt chương trình Chương trình VNUNi® Sales - Inventory Control được triển khai trên nền hệ quản trị cơ sở dữ liệu là MS SQL của Microsoft. Bộ cài của chương trình gồm 2 file MSDE2KA.exe và Setup.exe. MSDE (Microsoft SQL Server Desktop Engine) là hệ quản trị CSDL phiên bản miễn phí của Microsoft, được sử dụng hầu hết trong các ứng dụng do Công ty Cổ phần VNUNi phát triển. File MSDE2KA.exe đã được VNUNi "đóng gói" lại để khi chạy có thể tự động cài đặt theo đúng yêu cầu của các sản phẩm của VNUNi. Để cài đặt chương trình, người dùng đặt hai files có tên là MSDE2KA.exe và Setup.exe vào cùng một thư mục trên máy tính của người dùng sau đó chạy file Setup.exe (bộ cài đặt sẽ tự động thực hiện công việc cài đặt từ đầu cho đến khi việc cài đặt chương trình được hoàn tất bao gồm cài đặt CSDL MSDE và cài đặt chương trình). Trong chương hợp, chương trình đã cài sẵn hệ quản trị CSDL MS SQL 2000 (Standard, Professional, Enterprise) hoặc MSDE 2000A thì chương trình sẽ kiểm tra và không cài MSDE2KA. http://www.vnuni.net Trang 7
 8. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng-Siêu thị-Kho hàng Mã số: 15BM/STPM/VNUNI Ngày cập nhật cuối: 02/17/2009 Phiên bản hiện hành: 1.0 Hình 2.1.1: Màn hình cài đặt chương trình http://www.vnuni.net Trang 8
 9. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng-Siêu thị-Kho hàng Mã số: 15BM/STPM/VNUNI Ngày cập nhật cuối: 02/17/2009 Phiên bản hiện hành: 1.0 Hình 2.1.2: Màn hình thông báo license Hình 2.1.3: Màn hình thông tin người sử dụng http://www.vnuni.net Trang 9
 10. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng-Siêu thị-Kho hàng Mã số: 15BM/STPM/VNUNI Ngày cập nhật cuối: 02/17/2009 Phiên bản hiện hành: 1.0 Hình 2.1.4: Màn hình chọn các tính năng cài đặt Chú ý: 1. Khi người dùng chọn “Database & Data utilities” thì chương trình sẽ cài cả database (database cũ không bị cài đè) và cả các file: attachdb, detachdb, backupdb, restoredb...vào cùng thư mục với database (mặc định là C:\Program Files\VNUNi® Sales - Inventory Control\Data\). 2. VNUNI Sales – Inventory Control là chương trình sử dụng của phần mềm (mặc định được cài khi cài đặt chương trình). http://www.vnuni.net Trang 10
 11. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng-Siêu thị-Kho hàng Mã số: 15BM/STPM/VNUNI Ngày cập nhật cuối: 02/17/2009 Phiên bản hiện hành: 1.0 Hình 2.1.5: Màn hình đường dẫn thư mục cài đặt chương trình Chú ý: Chương trình mặc định là C:\Program Files\VNUNi® Sales - Inventory Control, người dùng có thể thay đổi đường dẫn cài đặt bằng cách kích chuột vào “Change” và chọn đến nơi cần cài đặt. http://www.vnuni.net Trang 11
 12. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng-Siêu thị-Kho hàng Mã số: 15BM/STPM/VNUNI Ngày cập nhật cuối: 02/17/2009 Phiên bản hiện hành: 1.0 Hình 2.1.6: Màn hình tạo shortcuts của chương trình http://www.vnuni.net Trang 12
 13. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng-Siêu thị-Kho hàng Mã số: 15BM/STPM/VNUNI Ngày cập nhật cuối: 02/17/2009 Phiên bản hiện hành: 1.0 Hình 2.1.7: Màn hình thông báo các tính năng sẽ được cài đặt Hình 2.1.8: Màn hình cài đặt chương trình Hình 2.1.9: Màn hình thông báo khi cài đặt xong http://www.vnuni.net Trang 13
 14. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng-Siêu thị-Kho hàng Mã số: 15BM/STPM/VNUNI Ngày cập nhật cuối: 02/17/2009 Phiên bản hiện hành: 1.0 Hình 2.1.10: Màn hình kết thúc quá trình cài đặt chương trình Sau khi cài đặt xong thì bộ cài sẽ tự thực hiện attachdb (xem mục II.3.3.1 về attachdb) và người dùng chạy chương trình với thông tin đăng nhập: Username: admin, Pwd: nimda (người dùng có thể tự thay đổi mật khẩu của admin). Chú ý: - Nếu trong máy tính chưa cài sẵn MSDE2KA thì quá trình cài đặt lần đầu hơi lâu (từ 5 đến 10 phút tùy theo cấu hình máy) vì lần cài đặt đầu tiên bộ cài sẽ cài MSDE2KA. - MSDE2KA chỉ cần cài 1 lần, những lần cài đặt nâng cấp về chỉ chạy file Setup.exe mới. 1.1. Thiết lập cấu hình chạy trên mạng Để thiết lập cấu hình chạy trên mạng, ít nhất phải có một máy đã cài hệ CSDL MS SQL 2000, 2005 hoặc MSDE2000 do VNUNI cung cấp. Sau đó, người dùng xác định tên (hoặc IP) của máy chủ. - Trên các máy trạm cần cài đặt, người dùng vào thư mục “DA” nằm trong thư mục đã cài chương trình (mặc định là C:\Program Files\VNUNi® Sales - Inventory Control\DA) nháy đúp lên file Data.udl và DataDS.udl và cấu hình theo như 2 hình vẽ dưới đây. http://www.vnuni.net Trang 14
 15. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng-Siêu thị-Kho hàng Mã số: 15BM/STPM/VNUNI Ngày cập nhật cuối: 02/17/2009 Phiên bản hiện hành: 1.0 Cấu hình file DataDS.udl Cấu hình file DataDS.udl Hình 2.1.1.1: Màn hình File “data.udl” và “datads.udl” - Thiết lập lựa chọn "Đa người dùng" ở màn hình "Lựa chọn" trên tất cả các máy tính đã cài phần mềm. http://www.vnuni.net Trang 15
 16. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng-Siêu thị-Kho hàng Mã số: 15BM/STPM/VNUNI Ngày cập nhật cuối: 02/17/2009 Phiên bản hiện hành: 1.0 Hình 2.1.1.2: Màn hình thiết lập chế độ đa người dùng Chú ý: - Khi cài đặt trên máy trạm, chỉ cần copy file Setup.exe là đủ, không cần copy theo MSDE2KA.exe và cài đặt MSDE lên máy trạm. - Phải chắc chắn tên (hoặc IP) máy chủ chứa CSDL là đúng. - Nếu sử dụng MSDE do VNUNI cung cấp thì sử dụng account “vnuniadmin” và mật khẩu “vnunimda” do VNUNI tạo trong quá trình cài đặt chương trình (sau khi attached CSDL). Nếu dùng MS SQL đã được cài từ trước thì hãy sử dụng mật khẩu của account "sa" (liên hệ với người quản trị CSDL). - Mật khẩu nêu ở hình vẽ trên (vnuninimda) là mặc định ban đầu nếu sử dụng MSDE do VNUNI cung cấp. Trong trường hợp đưa chương trình vào hoạt động kinh doanh thì VNUNI sẽ hỗ trợ để thay đổi mật khẩu của CSDL. http://www.vnuni.net Trang 16
 17. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng-Siêu thị-Kho hàng Mã số: 15BM/STPM/VNUNI Ngày cập nhật cuối: 02/17/2009 Phiên bản hiện hành: 1.0 - Kiểm tra kết nối trước khi lưu cấu hình. Nếu có thông báo kết nối thành công nghĩa là có thể chạy được chương trình trên các máy trạm, truy cập vào CSDL trên máy chủ. - Khi chạy các chương trình trên máy trạm thì dùng account "admin" để tạo các "users" truy cập theo quyền hạn nhất định. (Tham khảo chức năng bảo mật trong phần mềm). 1.2. Chạy chương trình máy đã cài MS SQL 2000 Trường hợp cài đặt trên máy tính đã cài sẵn hệ quản trị CSDL MS SQL 2000 (Standard, Professional, Enterprise) hoặc MSDE 2000A mà không phải do cài từ file MSDE2KA.exe do VNUNI đóng gói thì người dùng thực hiện như sau: - Trên máy cài đặt CSDL và chương trình, vào thư mục “DA” nằm trong thư mục đã cài chương trình (mặc định là C:\Program Files\VNUNi® Sales - Inventory Control\DA), nháy đúp lên file Data.udl và DataDS.udl và cấu hình theo như 2 hình vẽ dưới đây. Hình 2.1.2.1: Màn hình File “data.udl” và “datads.udl” http://www.vnuni.net Trang 17
 18. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng-Siêu thị-Kho hàng Mã số: 15BM/STPM/VNUNI Ngày cập nhật cuối: 02/17/2009 Phiên bản hiện hành: 1.0 1.3. Lỗi khi đăng nhập vào phần mềm Chương trình VNUNi® Sales - Inventory Control được triển khai trên nền hệ quản trị Cơ sở dữ liệu là MS SQL 2000 của Microsoft. Vì vậy, để chương trình có thể chạy được, người dùng phải đặt hai files có tên là MSDE2KA.exe và Setup.exe vào cùng 1 thư mục trên máy tính. Khi chương trình không kết nối (connect) được với CSDL, người dùng đăng nhập vào phần mềm với User: admin, Pws: nimda thì chương trình xảy ra lỗi như hình vẽ sau: Hình 2.1.3.1: Màn hình thông báo CSDL chưa được kết nối Để chương trình có thể chạy được, người dùng làm theo các bước sau: Bước 1: Kiểm tra MSDE 2000, cài đặt thành công (do bộ cài chương trình tự cài đặt khi chạy file Setup.exe): - Kiểm tra sự tồn tại của menu Service Manager như hình vẽ: http://www.vnuni.net Trang 18
 19. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng-Siêu thị-Kho hàng Mã số: 15BM/STPM/VNUNI Ngày cập nhật cuối: 02/17/2009 Phiên bản hiện hành: 1.0 Hình 2.1.3.2: Màn hình kiểm tra sự tồn tại của menu Service Manager - Kiểm tra xem dịch vụ MS SQL Service đã được khởi động hay chưa Hình 2.1.3.3: Màn hình kiểm tra xem dịch vụ MS SQL Service Cách khác: o Chọn menu Start\Settings\Control Panel\Administrative Tools\Services và kiểm tra như hình vẽ sau: http://www.vnuni.net Trang 19
 20. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng-Siêu thị-Kho hàng Mã số: 15BM/STPM/VNUNI Ngày cập nhật cuối: 02/17/2009 Phiên bản hiện hành: 1.0 Hình 2.1.3.4: Màn hình Services Bước 2: Kiểm tra kết nối vào CSDL: - Chạy \Data\attachdb.bat để kiểm tra xem CSDL đã được attach hay chưa. CSDL đã được attach nếu có thông báo "Database 'vnuni_INV' already exists." như hình vẽ sau: http://www.vnuni.net Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản