Tài liệu hướng dẫn sử dụng Vportal

Chia sẻ: nguyen8

Là một ứng dụng Web viết dưới dạng kênh chạy trên nền tảng VPortal. Kênh này cung cấp thông tin cập nhật cho người sử dụng duyệt và xem các thông tin như tin tức, văn bản, tài liệu. Và tuỳ theo quyền được cấp có thể gửi tin cũng như cập nhật thông tin. Kênh cũng hỗ trợ cơ chế xác thực thông tin để xuất bản thông tin. Kênh cũng cho phép điều khiển quyền truy nhập (quyền xem, quyền gửi tin, quyền quản trị) trên hệ thống tin thông qua...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản