Tài liệu máy lạnh

Chia sẻ: pdt_ntth

Chọn sơ bộ tỉ số truyền của toàn bộ hệ thống là usb. Theo bảng 2.4, truyền động bánh răng trụ hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm, truyền động xích (bộ truyền ngoài)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản