Tài liệu MCSA 70-290 p 15

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
137
lượt xem
77
download

Tài liệu MCSA 70-290 p 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MODULE 9: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NGƯỜI DÙNG BẰNG CHÍNH SÁCH NHÓM Part 2 Vào New nhập tên cho GPO Offlne files chọn thiết lập ngăn chặn sử dụng các thư mục offline files Chọn enabled Click nút close để kết thúc.........

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu MCSA 70-290 p 15

 1. MODULE 9: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NGƯỜI DÙNG BẰNG CHÍNH SÁCH NHÓM Part 2 Vào New nhập tên cho GPO Offlne files chọn thiết lập ngăn chặn sử dụng các thư mục offline files VSIC Education Corporation Trang 134
 2. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn enabled Click nút close để kết thúc VSIC Education Corporation Trang 135
 3. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Bài tập 5 Tạo báo cáo group policy modeling Mở Group Policy Management Chọn Group Policy Modeling Wizard VSIC Education Corporation Trang 136
 4. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Click Next Chọn This Domain Controller VSIC Education Corporation Trang 137
 5. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn Next Chọn Next VSIC Education Corporation Trang 138
 6. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn Next Chọn Next VSIC Education Corporation Trang 139
 7. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn Finish để kết thúc Tương tự, tạo Group Policy Modeling cho các máy laptops VSIC Education Corporation Trang 140
 8. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Bài tập 6 Tạo báo cáo các kết quả của chính sách nhóm Dùng Group policy Management để tạo Theo wizard để làm VSIC Education Corporation Trang 141
 9. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn this computer Chọn Current User VSIC Education Corporation Trang 142
 10. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn Next Chọn Finish để kết thúc VSIC Education Corporation Trang 143
 11. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Nhìn vào bảng này ta nhìn thấy được các GPO ảnh hưởng đến máy tính và người dùng hiện thời VSIC Education Corporation Trang 144
Đồng bộ tài khoản