Tài liệu môn quản trị doanh nghiệp

Chia sẻ: kieuoanh369

Có tầm nhìn xa và phải có khả năng kết nối tầm nhìn đó với những ý tưởng. Họ phải có cách tiếp cận kiểu: Tôi có một niềm mong mỏi (nguyên văn: I have dream) để khích lệ mọi người. Và họ phải được hoàn toàn tin tưởng.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản