Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức hành chính 2013

Chia sẻ: nguyenphison_cntt10

Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay được hình thành trong tiến trình cách mạng lâu đời từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đó là nhà nước Cộng Hòa Dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Hệ thống chính trị mang tính chất dân chủ nhân dân...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức hành chính 2013

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản