TÀI LIỆU ÔN THI MÔN: LUẬT KINH TẾ

Chia sẻ: songngoc

Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tà i liệu giao dịch giữ a caác bên kí kết về việc thực hiện công việc sản xuất kinh doanh, trao đổi hà ng hóa, dịch vụ… và các thỏa thuận khác coi mục đích kinh doanh với sự qui định rõ rà ng quyền và nghĩa vụ mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Thể loại:

  Kinh Tế - Quản Lý  » Luật học

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản