Tài liệu "Quản lý chất lượng, Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng"

Chia sẻ: thanhviet27

Các vấn đề chính: 1/ Quản lý chất lượng là gì? 2/ Các nguyên tắc của quản lý chất lượng? 3/ Chu trình quản lý CL? 4/ Hệ thống chất lượng? 5/ Đảm bảo chất lượng là gì? 6/ Sự phát triển các mô hình QLCL

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tài liệu "Quản lý chất lượng, Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng"

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM
Quản lý chất lượng, 
Đảm bảo chất lượng và
Kiểm định chất lượngTS. NGUYỄN TIẾN DŨNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
Email: dungnt@hcmute.edu.vn, DĐ: 0908126844
Các vấn đề chính:
1/ Quản lý chất lượng là gì?
2/ Các nguyên tắc của quản lý chất lượng?
3/ Chu trình quản lý CL?
4/ Hệ thống chất lượng?
5/ Đảm bảo chất lượng là gì?
6/ Sự phát triển các mô hình QLCL
7/ Các bước thiết lập hệ thống ĐBCLGDĐT
8/ Các ĐK đảm bảo sự HĐ của HTĐBCL
9/ Kiểm định chất lượng
Quản lý chất lượng là gì?
Theo TCVN 8402-1994: QLCL là tập hợp
các hoạt động của chức năng QL chung,
xác định chính sách chất lượng, mục đích
và trách nhiệm, thực hiện chúng thông
qua các biện pháp như lập KHCL, KSCL,
BĐCL, và cải tiến chất lượng trong khuôn
khổ hệ thống chất lượng.
Các nguyên tắc của QLCL
1/ Coi trọng vai trò con người
2/ Nguyên tắc đồng bộ
3/ Nguyên tắc toàn diện
4/ Nguyên tắc kiểm tra, đánh giá
5/ Dựa trên cơ sở pháp lý
Hệ thống chất lượng
“Hệ thống chất lượng gồm cơ cấu tổ
chức, các thủ tục, quá trình và các nguồn
lực cần thiết để thực hiện quản lý chất
lượng”
Đảm bảo chất lượng là gì?
“ĐBCL là toàn bộ các hoạt động có kế hoạch và
có hệ thống được tiến hành trong hệ thống chất
lượng và được chứng minh là đủ mức cần thiết
để tạo sự tin tưởng thỏa đáng rằng thực thể (tổ
chức) sẽ đáp ứng các yêu cầu về chất lượng”
Có 2 mục đích:
ĐBCL bên trong: tạo niềm tin cho tổ chức.
ĐBCL bên ngoài: tạo niềm tin cho các bên liên
quan
 Xây dựng hệ thống ĐBCL là xây dựng Văn hóa
chất lượng trong tổ chức.
Các dạng thức
Quản lý CL
Kiểm định

Kiểm 
định/ISO TQM

Thanh 
tra Đảm bảo chất lượng
Cải thiện liên tục

Kiểm soát
chất lượng
Phòng ngừa
Phát hiện

Thời gian
Kiểm soát chất lượng (Quality control).

- Kiểm soát chất lượng là quan điểm cổ nhất về
quản lý chất lượng nhằm phát hiện và loại bỏ các
thành tố hoặc sản phẩm cuối cùng không đạt chuẩn
qui định, hoặc làm lại nếu có thể.
- Kiểm soát chất lượng được những chuyên gia
chất lượng như kiểm soát viên hoặc thanh tra viên
chất lượng tiến hành sau quá trình sản xuất hoặc
dịch vụ. Thanh tra (Inspection) và kiểm tra (Test) là
hai phương pháp phù hợp nhất được sử dụng rộng
rãi trong giáo dục để xem xét việc thực hiện các
chuẩn đề ra như: các chuẩn đầu vào, chuẩn quá
trình đào tạo và chuẩn đầu ra.
Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance-
QA).
- Đảm bảo chất lượng là toàn bộ các hoạt động
có kế hoạch, có hệ thống được tiến hành trong hệ
thống chất lượng, và được chứng minh là đủ mức
cần thiết để khách hàng thoả mãn các yêu cầu chất
lượng.
- Nói cách khác, đảm bảo chất lượng có nghĩa là
tạo ra sản phẩm không lỗi, Philip B. Crosby gọi là
"nguyên tắc không lỗi" (Sallis 1993), "làm đúng ngay
từ đầu và làm đúng ở mọi thời điểm".
- Chất lượng ĐT được đảm bảo bởi hệ thống đảm
bảo chất lượng, hệ thống này sẽ chỉ ra chính xác
phải làm thế nào và theo những tiêu chuẩn nào. Các
tiêu chuẩn chất lượng được sắp xếp theo những thể
thức trong Hệ thống đảm bảo CL.
Quản lý chất lượng tổng thể

Quản lý chất lượng tổng thể là mở rộng và phát
triển của đảm bảo chất lượng (Sallis 1993).
Quản lý chất lượng tổng thể gắn liền với phát
triển văn hoá chất lýợng của tổ chức, ở đó mỗi
thành viên mang lại niềm vui cho khách hàng, tổ
chức được thiết kế theo cấu trúc hướng tới khách
hàng, coi khách hàng là thượng đế (Peter và
Waterman In Search of Excellence, 1982).
- TQM không phải là thanh tra, đó là sự cố gắng
làm mọi việc đúng ngay từ đầu và đúng vào mọi thời
điểm .
Các bước thiết lập
HTĐBCL trong GD
1/ Xác định sứ mạng, mục tiêu.
2/ Xác định chức năng thực hiện
3/ Xác định các mục tiêu theo chức năng và các chỉ
số thực hiện
4/ Hình thành hệ thống quản lý đảm bảo CL và các
quá trình quản lý nhằm đảm bảo việc thực hiện
các mục tiêu.
5/ Hình thành hệ thống kiểm tra, kiểm soát chất
lượng nhằm đánh giá việc thực hiện các chức
năng và cơ hội cải tiến chất lượng
Các điều kiện đảm bảo hoạt động
của HT ĐBCL
1/ Mọi người trong HT phải có trách nhiệm
duy trì CL
2/ Mọi người trong HT có trách nhiệm củng
cố chất lượng
3/ Mọi người hiểu, sử dụng và làm chủ
HTCL
4/ Thường xuyên kiểm tra đánh giá sự hoạt
động của HT và tìm cơ hội cải tiến, nâng
cao chất lượng
- Từ "Total" trong TQM có nghĩa là tất cả mọi công
việc, quá trình tất cả mọi người (cán bộ QL, GV)
phải luôn thực hiện cải tiến CL của đơn vị của
mình.
- Từ "Quản lý" (Management) trong TQM có nghĩa
mọi người thuộc đừn vị với chức năng, nhiệm vụ,
vị trí là người quản lý của chính trách nhiệm của
bản thân họ. Vì vậy, có sự khác biệt giữa chất
lượng tổng thể (Total quality- TQ) và quản lý chất
lượng tổng thể (TQM).
- Và Liên tục và từng bước cải thiện chất lượng.
Thay đổi văn hoá tổ chức là nhu cầu thiết yếu
để thực hiện QLCLTT:

Quản lý chất lượng tổng thể đòi hỏi sự thay đổi của
văn hoá tổ chức, đặc biệt là thái độ, phong cách và
phương pháp làm việc của cả cán bộ quản lý và
nhân viên.
- Để đội ngũ làm việc tự giác, tích cực có hiệu quả
và sản phẩm có chất lượng, đòi hỏi:
+ Tạo được môi trường, cơ chế và điều kiện làm
việc phù hợp cho đội ngũ thay vì kiểm soát họ.
+ Các công cụ lao động và hệ thống các cơ chế phù
hợp.
+ Những thành quả lao động phải được thừa nhận.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản