Tài liệu Sinh học 9 - CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC

Chia sẻ: toshiba1209

Hs có khả năng: - Xác định được phương pháp chọn lọc hàng loạt một lần và nhiều lần và ưu nhược điểm của phương pháp này. - Xác định được phương pháp chọn lọc cá thể và ưu nhược điểm của phương pháp chọn lọc cá thể - Rèn luyện khả năng quan sát, tự nghiên cứu SGK và thảo luận theo nhóm.

Nội dung Text: Tài liệu Sinh học 9 - CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC

TUẦN 18- TIẾT 36

CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌCI. Mục tiêu:

Hs có khả năng:

- Xác định được phương pháp chọn lọc hàng loạt một lần và nhiều lần

và ưu nhược điểm của phương pháp này.

- Xác định được phương pháp chọn lọc cá thể và ưu nhược điểm của

phương pháp chọn lọc cá thể

- Rèn luyện khả năng quan sát, tự nghiên cứu SGK và thảo luận theo

nhóm.II. Phương tiện dạy học:

- Tranh ảnh phóng to hình 36.1 – 2 SGKIII. Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ

2. Bài giảng:

Gv- Hs Bảng

Mở bài: Tiết 36. Các phương pháp chọn lọc.
Gv yêu cầu hs nghiên mục I SGK I. Vai trò của chọn lọc trong chọn giống

Gv gợi ý hs : Cần phải nghiên cứu kĩ các

ý: KL: Vai trò của chọn lọc trong chọn giống là

- Chọn lọc để có giống phù hợp nhu cầu để phục hồi lại các giống thoái hoá, đánh giá

con người chọn lọc đối với các dạng mới tạo ra nhằm

- Chọn lọc để phục hồi giống đã thoái tạo giống mới hay cải tiến giống cũ

hoá.

- Trong lai tạo giống và chọn giống đột

biến, biến dị tổ hợp, đột biến cần được

đánh giá chọn lọc qua nhiều thế hệ thì

mới có giống tốt.

Hs cho đại diện báo cáo kết quả thảo

luận 

Gv đặt vấn đề:

- Người ta chọn các phương pháp chọn

lọc phù hợp với mục tiêu và hình thức

sinh sản của đối tượng

- Người ta áp dụng 2 phương pháp chọn

lọc cơ bản : chọn lọc hàng loạt và chọn

lọc cá thể.
Chuyển tiếp: II. Chọn lọc hàng loạt

Gv yêu cầu Hs trả lời các câu hỏi sau: Kết luận:

? Chọn lọc hàng loạt 1 lần và 2 lần * Giống nhau, chọn cây ưu tú ; trộn lẫn hạt

giống và khác nhau ntn. cây ưu tú làm giống cho vụ sau; đơn giản dễ

? Có 2 giống lúa thuần được tạo ra đã làm, ít tốn kém, dễ áp dụng rộng rãi, tuy nhiên

lâu: Giống A bắt đầu giảm độ đồng đều chỉ dựa vào kiểu hình

về chiều cao và thời gian sinh trưởng , * Khác nhau: Ở chọn lọc 1 lần thì so sánh

còn giống B có sai khác khá rõ rệt giữa giống “chọn lọc hàng loạt” với giống khởi đầu

các cá thể về 2 tính trạng nêu trên. Em và giống đối chứng, nếu hơn giống ban đầu ,

hãy sử dụng phương pháp và hình thức bằng hoặc hơn giống đối chứng thì không cần

chọn lọc nàođể khôi phục lại 2 đặc điểm chọn lọc lần 2. Còn chọn lọc lần 2 tiến hành

tốt ban đầu của 2 giống đó. Các tiến như chọn lọc lần 1, nhưng trên ruộng giống

hành trên của từng giống ntn. năm thứ II, gieo giống chọn “chọn lọc hàng

Một vài Hs đứng lên đọc kết quả thảo loạt” để chọ cây ưu tú

luận. * Đối với giống lúa A nên chọn hình thức

chọn lọc hàng loạt 1 lần là vì giống A mới bắt

đầu giảm độ đồng đều về chiều cao và thời

gian sinh trưởng. Còn giống B nên chọn hình

thức hàng loạt 2 lần là vì giống B đã có sai

khác nhiều về 2 tính trạng nêu trên.
Chuyển tiếp: III. Chọn lọc cá thể

Gv yêu cầu hs quan sát tranh phóng to KL: Chọn lọc cá thể là chọn lấy một số ít cá

hình 36.2 SGK và trả lời câu hỏi thể tốt, nhân lên một cách riêng rẽ theo từng

? Thế nào là chọn lọc cá thể dòng. Nhờ đó kiểu gen của mỗi cá thể được

Gv lưu ý hs quan sát hình :Ở năm I trên kiểm tra.

ruộng chọn giống khởi đầu (1) chọn ra

những cá thể tốt nhất. Hạt của mỗi cây

được gieo riêng thành từng dòng để so

sánh (năm II) Các dòng chọn lọc cá thể

(3,4,5,6) được so sánh với nhau, so sánh

với giống khởi đầu 2 vàgiống đối chứng

7 sẽ cho phép chọn được dòng tốt nhất
Củng cố:

Đánh dấu + vào câu trả lời đúng nhất khi viết về các phương pháp chọn lọc giống

a. Phương pháp chọn lọc giống hàng loạt được áp dụng trên vật nuôi và đã tạo ra

những giống có năng suất cao về thịt , trứng, sữa

b. Chọn lọc hàng loạt đem lại kết quả ổn định, nâng cao được năng suất vật nuôi và

cây trồng

c. Chọn lọc cá thể phối hợp được việc chọn lọc dựa trên kiểu hình với việc kiểm tra

kiểu gen, nhanh đạt kết quả cao nhưng đòi hỏi theo dõi công phu, chặt chẽ

d. Chọn lọc cá thể thích hợp với cây tự thụ phấn cho hiệu quả nhanh cũng thích hợp

với những cây có thể nhân giống vô tính bằng cành. củ, mẩu ghép

(a,b,d)

BTVN: Trả lời tất cả các câu hỏi trong SGK
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản