Tài liệu Sinh học 9 - PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH

Chia sẻ: toshiba1209

Hs có khả năng: - Nêu được quá trình phát sinh giao tử ở động vật và cây có hoa - Phân biệt được quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái - Giải thích được bản chất của quá trình thụ tinh Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích thu nhận kiến thức từ hình vẽ II. Phương tiện: - Tranh phóng to hình 11 SGK

Nội dung Text: Tài liệu Sinh học 9 - PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH

TUẦN 6- TIẾT 11

PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH

I. Mục tiêu:

Hs có khả năng:

- Nêu được quá trình phát sinh giao tử ở động vật và cây có hoa

- Phân biệt được quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái

- Giải thích được bản chất của quá trình thụ tinh

Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích thu nhận kiến thức từ hình vẽ

II. Phương tiện:

- Tranh phóng to hình 11 SGK

III. Phương pháp

- Nêu vấn đề

- Quan sát

- Nghiên cứu SGK

IV. Tiến trình bài giảng

1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài giảng

Gv-Hs Bảng

Gv: cho hs quan sát tranh phóng to Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

hình 11 SGK và nghiên cứu SGK để * Giống nhau
trình bày quá trình phát sinh giao tử -Các tế bào mầm (noãn nguyên bào, tinh

ở động vật nguyên bào) đều nguyên phân liên tiếp nhiều

Gv: gợi ý: Quá trình phát sinh giao lần

tử đực và giao tử cái có gì giống - Noãn bào bậc 1 và tinh bào bậc 1 đều giảm

nhau và khác nhau phân để hình thành giao tử

Hs quan sát tranh, nghiên cứu SGK, * Khác nhau

trao đổi nhóm, đại diện trình bày

Phát sinh giao tử cái Phát sinh giao tử đực

- Noãn bào bậc 1 qua giảm phân I - Tinh bào bậc 1 qua giảm phân I cho 2 tinh bào

cho thể cực thứ nhất có kích thước bậc 2

nhỏ và noãn bào bậc 2 có kích thước

lớn- Noãn bào bậc 2 qua giảm phân II - Một tinh bào bậc 2 qua giảm phân II cho 2

cho 1 thể cực thứ 2 có kích thước bé tinh tử, các tinh tử phát triển thành tinh trùng

và 1 tế bào trứng có kích thước lớn- Từ một noãn bào bậc 1 qua giảm - Từ mỗi tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho 4

phân cho 2 thể cực và 1 tế bào trứng tinh trùng cá tinh trùng này đều có khả năng thụ
trong đó chỉ có trứng mới có khả tinh

năng thụ tinh - Thực chất của quá trình thụ tinh là sự kết hợp

2 bộ nhân đơn bội ( tổ hợp 2 bộ NST đơn bội

Gv yêu cầu hs quan sát hình 11 tr n) của giao tử đực và cái tạo thành bộ NST

SGKđể trình bày được: lưỡng bội ở hợp tử (2n)

Thực chất của quá trình thụ tinh là - Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa giao tử đực và cái

gì? lại tạo nên được hợp tử chứa các tổ hợp NST

khác nhau về nguồn gốc vì Trong quá trình phát

Tại sao sự kết hợp ngẫu nhiên giữa sinh giao tử các NST trong cặp NST tương

giao tử đực và cái lại tạo nên được đồng phân li độc lập với nhau và trong quá

hợp tử chứa các tổ hợp NST khác trinh thụ tinh các giao tử lại kết hợp với nhau 1

nhau về nguồn gốc? cách ngẫu nhiên (tổ hợp lại các NST vốn có

Gv: Nhận xét và bổ sung. nguồn gốc từ bố hoặc mẹ )- Sự phối hợp giữa các quá trình nguyên phân,

Gv yêu cầu hs quan sát hình 11 tr giảm phân và thụ tinh đảm bảo duy trì ổn định

SGKđể trình bày được: bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu

Thực chất của quá trình thụ tinh là tính qua các thế hệ cơ thể

gì? - Giảm phân tạo ra nhiều giao tử khác nhau về

nguồn gốc NST sự kết hợp ngẫu nhiên của các
giao tử qua thụ tính tạo ra các hợp tử mang

những tổ hợp NST khác nhau . Đây chính là

nguyên nhân chính tạo ra các biến dị tổ hợp

(nguyên liệu của quá trình tiến hoá và chọn

giống )
Củng cố và BTVN

1. Hs đọc phần tóm tắt bài

2. Gợi ý trả lời câu hỏi :

Bài tập 1:

Đánh dấu + vào câu trả lời đúng.

Vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trỉ ổn định qua

các thế hệ?

a. Qua giảm phân, bộ NST đặc trưng của loài (2n) được phân chia liên tiếp 2 lần tạo

ra các bộ NST đơn bội (n) ở các giao tử

b. Nhờ quá trình giảm phân và thụ tinh bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản

hữu tính được duy trì ổn định qua các thế hệ
c. Trong thụ tinh các giao tử mang bộ NST đơn bội (n) kết hợp với nhau tạo ra hợp

tử của bộ NST lưỡng bội (2n) đặc trưng trong thụ tinh

d. Cả a,b và c *

Bài tập 2:

Đánh dấu + vào câu trả lời đúng:

a. Sự kết hợp theo nguyên tắc một giao tử đực và một giao tử cái

b. Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái *

c. Sự tạo thành hợp tử

d. Sự kết hợp nhân của 2 giao tử

BTVN: Trả lời câu hỏi trong SGK.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản