Tài liệu Sinh học 9 - THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG Ở VIỆT NAM

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
624
lượt xem
9
download

Tài liệu Sinh học 9 - THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG Ở VIỆT NAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hs có khả năng: - Trình bày được các phương pháp thường sử dụng trong chọn giống vật nuôi và cây trồng - Xác định được phương pháp cơ bản trong chọn giống vật nuôi, cây trồng - Nêu được các thành tựu nổi bật trong chọn giống vật nuôi, cây trồng Rèn kỹ năng quan sát, thu nhận kiến thức từ hình vẽ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Sinh học 9 - THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG Ở VIỆT NAM

  1. TUẦN 19 - TIẾT 37 THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG Ở VIỆT NAM I. Mục tiêu Hs có khả năng: - Trình bày được các phương pháp thường sử dụng trong chọn giống vật nuôi và cây trồng - Xác định được phương pháp cơ bản trong chọn giống vật nuôi, cây trồng - Nêu được các thành tựu nổi bật trong chọn giống vật nuôi, cây trồng Rèn kỹ năng quan sát, thu nhận kiến thức từ hình vẽ II. Phương tiện - Phiếu học tập ghi nội dung về các dạng gây đột biến nhân tạo III. Phương pháp - Nêu vấn đề - Quan sát - Nghiên cứu SGK IV. Tiến trình bài giảng 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài giảng:
  2. Gv – Hs Bảng Mở bài: Bài 37. Thành tựu chọn giống ở Việt Nam Gv: Dựa vào các quy luật di truyền, biến I. Thành tựu chọn giống cây trồng dị, kĩ thuật phân tử, tế bào, ở Việt Nam 1. Gây đột biến nhân tạo đã tạo ra hàng trăm giống cây trồng mới, thông qua 4 phương pháp chủ yếu: Gv: lưu ý hs cần nghiên cứu kĩ các dạng gây đột biến nhân tạo (3 dạng) Hs nghiên cứu SGK, thảo luận để nêu lên được: ? Thế nào là đột biến nhân tạo trong chọn Nội dung giống cây trồng ? Những thành tựu thu được từ gây đột biến nhân tạo cây trồng ở Việt Nam là gì Gv: treo bảng phụ: ghi nội dung về các dạng gây đột biến nhân tạo Các dạng gây đột biến nhân tạo Chọn lọc cá thể ưu tú trong các thể đột
  3. biến để tạo giống mới Gây đột biến nhân tạo rồi chọn cá thể để tạo Lai hữu tính rồi sử lí đột biến và chọn lọc giống mới cá thể ưu tú để chọn giống mới . Phối hợp giữa lai hữu tính và sử lí đột biến Chọn cá thể ưu tú trong dòng tế bào xôma có biến dị hoặc đột bíên xôma để tạo giống mới CHọn giống bằng chọn dòng tế bào xôma, có biến dị hoặc đột biến xôma. Gv: phân tích, hoàn thiện câu trả lời của hs * Gây đột biến nhân tạo trong cây trồng là: 2. Lai hữu tính để tạo biến dị tổ hợp hoặc Gây đột biến nhân tạo, chọn thể đột biến chọn lọc biến thể từ các giống hiện có. ưu tú làm giống mới GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK để nêu lên Lai hữu tính rồi gây đột biến trọn lọc cá được các thành tựu chọn lọc giống qua lai thể ưu tú làm giống. hữu tính tạo biến dị tổ hợp hoặc chọn lọc cá Chọn cá thể ưu tú trong dòng tế bào thể. xôma có biến dị hoặc đột biến xôma để tạo giống . *Những thành tựu từ gây đột biến nhân 3. Tạo ưu thế lai( ở F1 ) và tạo giống đa bộ tạo cây trồng ở Việt Nam, được thể hiện thể. trên lúa, ngô, đậu tương, lạc, cà chua,
  4. GV cho HS tìm hiểu SGK để nêu được thành táo,... với năng xuất cao, phẩm chất tốt. tựu tạo giống ưu thế lai và tạo giống, ưu thế HS trao đổi, tìm hiểu SGK theo nhóm , lai và tạo giống đa bội thể ở Việt Nam. cử đại diện báo cáo kết quả thảo luận của GV nhấn mạnh : trong chọn giống cây trồng, nhóm. phương pháp lai hữu tính vẫn được coi là Dưới sự chỉ đạo của GV, các nhóm thảo phương pháp cơ bản nhất. luận và phải nêu lên được: Hoạt động 2 TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI GV phân tích cho HS rõ: lai giống là HS độc lập nghiên cứu SGK, thảo luận theo phương pháp chủ yếu để tạo nguần nhóm và cử đại diện trình bầy kết quả thảo luận biến dị cho chọn giống mới, cải tạo của cả nhóm. giống có năng xuất thấp và tạo ưu thế Dựới sự hướng dẫn của GV, các nhóm thảo luận lai. và phải trình bầy được: GV yêu cầu HS nghiên cứu mục II * Ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác SGK để trình bầy được: các thành giống: Công nghệ cấy chuyển phôi cho phép cấy tựu chọn giống vật nuôi ở Việt Nam. phôi từ bố mẹ cao sản sang những bò cái khác, GV phân tích cho học sinh thấy rằng: giúp làm tăng nhanh đàn bò sữa (hoặc thịt).
  5. Trong chọn giống vật nuôi, lai giống Công nghệ thụ tinh nhân tạo cho gia súc bằng là phương pháp chủ yếu vì nó tạo ra tinh trùng bảo quản trong môi trường pha chế, nguần biến dị tổ hợp cho tạo giống giúp cho việc giảm số lượng và nâng cao chất mới, cải tạo giống có năng xuất thấp lượng đực giống, tạo điều kiện sản xuất con lai tạo ưu thế lai. F1 ở vùng sâu, vùng xa, dùng công nghệ gen để phát hiện sớm giới tính của phôi, phục vụ cho mục đích con người....
Đồng bộ tài khoản