Tài liệu Sinh học 9 - THOÁI HOÁ GIỐNG DO TỰ THỤ PHẤN VÀ DO GIAO PHỐI GẦN

Chia sẻ: toshiba1209

Hs có khả năng: - Biết được phương pháp tạo dòng thuần ở cây giao phấn - Giải thích được sự thoái hoá của tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật - Nêu được vai trò của tự thụ phấn và giao phối gần trong chọn giống - Rèn luyện kĩ năng tự nghiên cứu với SGK trao đổi theo nhóm và quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ hình vẽ

Nội dung Text: Tài liệu Sinh học 9 - THOÁI HOÁ GIỐNG DO TỰ THỤ PHẤN VÀ DO GIAO PHỐI GẦN

TUẦN 17- TIẾT 34 THOÁI HOÁ GIỐNG DO TỰ THỤ PHẤN VÀ DO

GIAO PHỐI GẦNI. Mục tiêu:

Hs có khả năng:

- Biết được phương pháp tạo dòng thuần ở cây giao phấn

- Giải thích được sự thoái hoá của tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn

và giao phối gần ở động vật

- Nêu được vai trò của tự thụ phấn và giao phối gần trong chọn giống

- Rèn luyện kĩ năng tự nghiên cứu với SGK trao đổi theo nhóm và quan

sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ hình vẽ

II. Phương tiện dạy học:

- Tranh phóng to hình 34.1 – 4 SGK

III. Tiến trình dạy học

1. Kiểm tra bài cũ

2. Bài giảng:

Gv- Hs Bảng

Mở bài: I. Sự thoái hoá do tự thụ phấn bắt buộc ở cây

Gv yêu cầu hs đọc SGK, thảo luận theo giao phấn

nhóm, trả lời câu hỏi trong SGK: 1. Thoái hóa do tự thụ phấn bắt buộc ở cây
? Mục đích của việc cho cây giao phấn giao phấn

tự thụ phấn là gì. Kết luận:

? Việc tạo dòng thuần ở cây giao phấn - Việc cho cây giao phấn tự thụ phấn là để tạo

được tiến hành ntn. dòng thuần

Gv gợi ý cho Hs: Cần nắm được - Việc tạo dòng thuần ở cây giao phấn được tiến

- Cách cho cây giao phấn tự thụ phấn hành như sau:

- Phương pháp tạo dòng thuần ở cây a. Tự thụ phấn bắt buộc: Dùng túi cách li lấy

giao phấn. phấn cây nào thì rắc lên cây ấy. Lấy hạt của

từng cây gieo riêng thành

từng hàng, chọn những cây có đặc điểm mong

muốn cho tự thụ phấn.

Làm như vậy qua nhiều thế hệ sẽ tạo được

dòng thuần

b. Nuôi cấy hạt phấn của cây đơn bội, rồi nhân

đôi số lượng NST để tạo cây lưỡng bội.

2. Hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn ở cây

giao phấn

KL: Hiện tượng thoái hoá (ở ngô) do tự thụ

Chuyển tiếp: phấn ở cây giao phấn biểu hiện như sau: Các cá

Gv gợi ý Hs: Cần nắm vững các đặc thể có sức sống kém dần, biểu hiện ở các dấu
điểm của các cây bị thoái hoá. hiệu như phát triển chậm , chiều cao và năng

suất cây giảm dần. Ở nhiều dòng còn có biểu

hiện bạch tạng,thân lùn, bắp dị dạng và ít hạt

II. Thoái hóa do giao phối gần ở động vật.

Hs thảo luận theo những câu hỏi sau:

Chuyển tiếp: * Giao phối gần là hiện tượng những con vật

Gv yêu cầu Hs quan sát tranh phóng to sinh ra từ một cặp bố mẹ giao phối với nhau

hinh 34.2 SGK và nghiên cứu SGK để hoặc giao phối giữa bố mẹ và con cái của chúng

trả lời câu hỏi: * Giao phối gần thường gây ra hiện tượng thoái

? Giao phối gần là gì. hóa : sinh trưởng và phát triển yếu; sức đẻ

? Hậu quả của giao phối gần. giảm, quái thai, dị tật bẩm sinh...
Chuyển tiếp: III. Nguyên phân của sự thoái hoá.

Gv yêu cầu hs trả lời 2 câu hỏi trong Kết luận:

SGK Qua các thế hệ tự thụ phấn hoặc giao phối gần

? Thể đồng hợp và thể dị hợp biến đổi thì thể dị hợp tử giảm dần, thể đồng hợp tử tăng

ntn qua các thế hệ tự thụ phấn hoặc dần

giao phối gần Tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở

? Tại sao tự thụ phấn ở cây giao phấn động vật lại gây ra hiện tượng thoái hoá là vì:
và giao phối ở động vật lại gây ra hiện trong quá trình đó thể đồng hợp tử ngày càng

tượng thoái hoá. tăng, tạo điều kiện cho các gen lặn gây hại biểu

Hs quan sát hình 34.3 SGK tìm hiểu hiện ra kiểu hình.

mục III SGK thảo luận nhóm để trả lời

câu hỏi

Gv giải thích rõ cho Hs : Một số loài

thực vật tự thụ phấn cao độ hoặc

thường xuyên giao phối gần không bị IV. Vai trò của phương pháp tự thụ phấn bắt

thoái hoá khi tự thụ phấn hay giao phối buộc và giao phối gần trong chọn giống.

gần. Vì chúng đang có những cặp gen KL: Người ta sử dụng tự thụ phấn bắt buộc và

đồng hợp không gây hại cho chúng. giao phối gần trong chọn giống là để củng cố

Chuyển tiếp: và giữ gìn tính ổn định của một tính trạng mong

Gv nêu câu hỏi: muốn, tạo dòng thuần lợi cho sự đánh giá kiểu

? Tại sao người sử dụng tự thụ phấn bắt gen từng dòng, phát hiện các gen xấu để loại ra

buộc và giao phối gần trong chọn khỏi quần thể.

giống.

BTVN: Trả lời tất cả các câu hỏi trong SGK
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản