Tài liệu Sinh học 9 - ƯU THẾ LAI

Chia sẻ: toshiba1209

Học xong bài này, HS có khả năng - Nếu được khái niệm ưu thế lai, cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai. - Xác định được các phương pháp thường dùng trong tạo ưu thế lai. - Nếu được khái niệm lai kinh tế và phương pháp thường dùng trong lai kinh tế. - Rèn luyện kĩ năng quan sát, thảo luận theo nhóm và tự nghiên cứu với SGK. I

Nội dung Text: Tài liệu Sinh học 9 - ƯU THẾ LAI

BÀI 35 ƯU THẾ LAII - MỤC TIÊU

Học xong bài này, HS có khả năng

- Nếu được khái niệm ưu thế lai, cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế

lai.

- Xác định được các phương pháp thường dùng trong tạo ưu thế lai.

- Nếu được khái niệm lai kinh tế và phương pháp thường dùng trong lai

kinh tế.

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, thảo luận theo nhóm và tự nghiên cứu với

SGK.III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1: TÌM HIỂU HIỆN TƯỢNG ƯU THẾ LAI
Nêu câu hỏi : Ưu thế lai là gì ?GV Đáp án :

Cho ví dụ. Ưu thế lai là hiện tượng con lai F1 có sức sống

GV nhấn mạnh: Ưu thế lai biểu hiện cao hơn, sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh,

rõ nhất trong trường hợp lai giữa các chống chịu tốt, các tính trạng về hình thái và
dòng có kiểu gen khác nhau. Tuy năng xuất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ

nhiên, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở hoặc vượt trội giữa hai bố mẹ.

F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ.

Ví dụ : cây và bắp ngô của con lai F1 vượt trội

cây và bắp ngô của hai cây làm bố mẹ (2 dòng

tự thụ phấn ).Hoạt động 2

TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN ƯU THẾ LAIGV nêu vấn đề: Người ta cho rằng, HS theo dõi GV giảng giải, rồi thảo luận theo

các tính trạng số lượng do nhiều gen nhóm trả lời 2 câu hỏi của SGK

quy định. Ở hai dạng bố mẹ thuần - Tại sao khi lai giữa hai dòng thuần, ưu thế

chủng, nhiều gen lặn ở trạng thái lai biểu hiện rõ nhất ?

đồng hợp biểu lộ một số hoặc điểm - Tại sao ở thế hệ F1 ưu thế lai biểu hiện rõ

xấu. nhất, sau đó giảm dần qua các thế hệ ?

Khi lai chúng với nhau, các gen trội Dưới sự hướng dẫn của GV, các nhóm thảo luận

có lợi mới được biểu hiện ở F1. Ví dụ và phải nêu được :

: *Khi lai giữa hai dòng thuần thì ưu thế lai biểi

hiện rõ nhất. Vì các gen trội được biểu hiện ở
P: AabbCC x aaBBcc F1.

* Ở thế hệ F1 thế lai biểu hiện rõ nhất, sau đó

giảm dần. Vì ở F1 tỉ lệ các cặp gen dị hợp cao

F1 : AaBbCc nhất và sau đó giảm dần.Ở các thế hệ sau cặp gen dị hợp giảm

dần, ưu thế lai cũng giảm dần.
Hoạt động 3

TÌM HIỂU CÁC BIỆN PHÁP TẠO ƯU THẾ LAI1. Phương pháp tạo ưu thế lai ở cây Đại diện một vài nhóm trình bầy, các nhóm

trồng khác bổ sung, dưới sự hướng dẫn của GV,

GV yêu cầu HS nghiên cứu mục III SGK HS nêu lên được các phương pháp đúng :

để nêu lên được phương pháp tạo ưu thế Đối với thực vật, người ta thường tạo ưu thế

lai ở cây trồng. lai bằng phương pháp lai khác dòng: Tạo 2
dòng tự thụ phấn rồi cho chúng giao phối

với nhau.

GV cho học sinh nêu một vài ví dụ .

ở ngô đã tạo được giống ngô lai F1 năng HS thảo luận theo nhóm và trả lời câu hỏi :

xuất đạt 20 – 30%. Lai kinh tế là gì ? Tại sao không dùng con

Ở lúa tạo được giống lúa lai F1 năng xuất lai kinh tế để nhân giống ?

tăng 20 – 40%. Đại diện một vài nhóm học sinh (được GV

GV : người ta còn đùng phương pháp lai chỉ định ) báo cáo kết quả thảo luận nhóm.

khác thứ để kết hợp giữa tạo ưu thế lai Các nhóm khác bổ sung .

và giống mới. Dưới sự chỉ đạo của GV, HS cả lớp phải

2. Phương pháp tạo ưu thế lai ở vật nuôi nêu lên được :

GV: Ở vật nuôi, để tạo ưu thế lai, chủ  Lai kinh tế là cho giao phối giữa cặp

yếu người ta dùng phép lai kinh tế, tức là vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần

cho giao phối giữa cặp vật nuôi bố mẹ khác nhau, rồi dùng con lai F1 làm

thuộc hai dòng thuần khác nhau, rồi sản phẩm .

dùng con lai F1 làm sản phẩm (không  Không dùng con lai kinh tế để làm

dùng làm giống ) giống là vì : con lai kinh tế là con lai

Áp dụng phương pháp này, Việt Nam F1 có nhiều cặp gen dị hợp, ưu thế lai

thường dùng con cái thuộc giống trong thể hiện rõ nhất, sau đó giảm dần qua

nước giao phối với con đực cao sản các thế hệ.
thuộc giống thuần nhập nội. Con lai có

khả năng thích nghi với điều kiện khí

hậu và chăn nôi giống của mẹ, có sức

tăng sản của bố .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản